Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Pielęgniarstwo pomostowe - zapraszamy na studia!

2017-01-03 02:41:32

Studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe dają możliwość pod­nie­sienia kwalifikacji osobom pracującym w zawodzie pielęgniarki/pie­lęgniarza jak i tym, które ukończyły szkoły średnie albo szkoły policealne na kierunku pielęgniarstwo ale nigdy nie podjęły pracy zawodzie.

Trwa rekrutacja na semestr letni 2016/2017

Studia skierowane są do osób:

 • pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza z wykształceniem średnim
 • pracujących, nieposiadających prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, ale legitymujących się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na zakwalifikowanie do odpowiedniej ścieżki kształcenia na studiach.

Po zakończeniu studiów nasi absolwenci otrzymują:

 • dyplom pielęgniarski (uznawany w krajach Unii Europejskiej)
 • tytuł licencjata w ciągu 2 lub 3 semestrów

Moduł A

 • (dla osób po 5-letnim liceum medycznym)studia trwają 2 semestry (1160 godzin)

Moduł B

 • (dla osób po 2 – letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki) – studia trwają 3 semestry (2411 godzin)

Moduł C

 • (dla osób po 2,5 letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki) – studia trwają 2 semestry (1982 godzin)

Moduł D

 • (dla osób po 3 – letniej szkole policealnej lub pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki ) – studia trwają 2 semestry (683 godziny)

DLACZEGO WSZiA?

 • dyplom europejski zdobyty w ciągu 2 lub 3 semestrów
 • współpraca z placówkami medycznymi w mieście i regionie
 • koordynacja działań z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

Wymagane dokumenty:

 • Podanie na obowiązującym formularzu (pobierz formularz lub wypełnij online)
 • Świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia pięcioletniego liceum medycznego lub szkoły policealnej albo pomaturalnej, kształcącej w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku od lekarza medycyny pracy.
 • 2 fotografie – kolorowe, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 • Pokwitowanie opłaty wpisowej i rekrutacyjnej wniesionej na konto: Kredyt Bank S.A. o/Zamość
  95 1500 1807 1218 0000 9586 0000

Czesne: 460 zł

Dodatkowe informacje

 • ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
 • tel. +48 84 677 67 22, +48 84 677 67 16
 • email: poczta@wszia.edu.pl

wszystkie aktualnosci »

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska