Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Absolwent WSZiA pracuje

2015-06-29 08:29:49

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajęła drugie miejsce wśród uczelni wyższych w województwie lubelskim z najniższym wskaźnikiem bezrobocia wśród swoich absolwentów, wg. raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Raport ma formę rankingu i zawiera dane o liczbie absolwentów w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013 w zestawieniu z liczbą bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec maja 2014 r. Najmniejszy wskaźnik bezrobocia wśród swoich absolwentów ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie (4,2 proc.). Zamojska uczelnia uplasowała się z najniższym wskaźnikiem bezrobocia wśród swoich absolwentów tuż za uniwersytetem (5 proc.).

ADMINISTRACJA

Zdaniem specjalisty:

- Procesy zarządzania samorządem są coraz bardziej skomplikowane i nie jest możliwe sprawdzone funkcjonowanie administracji bez wykwalifikowanych pracowników. Proces informatyzacji i coraz bardziej szczegółowe regulacje prawne polskie i unijne nieuchronnie powodują zapotrzebowanie na młodych specjalistów z tego zakresu. W postępowaniu kwalifikacyjnym na każde stanowisko pracy preferencje mają właśnie absolwenci administracji – informuje profesor Wojciech Orłowski, kierownik Katedry Nauk Prawnych WSZiA i Prawa Konstytucyjnego UMCS, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

FIZJOTERAPIA

Zdaniem specjalisty:

- Na terenie krajów Unii Europejskiej kompetencje naszych absolwentów fizjoterapii uznawane są automatycznie. Oczywiście warunkiem koniecznym jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym. Mamy wiele przykładów absolwentów, którzy w powodzeniem pracują jako fizjoterapeuci w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, a nawet w USA. WSZiA realizuje program nauczania zgodny z wytycznymi Światowej i Europejskiej Konfederacji Fizjoterapii, ponadto na Wydziale Fizjoterapii przykładamy dużą uwagę do nauki języków obcych. Nasi studenci wyjeżdżają na bezpłatne staże i praktyki zagraniczne – o rynku pracy mówi dr Rafał Sapuła, ordynator Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, działającej przy Wyższej Szkole Zarzadzania i Administracji w Zamościu.

PIELĘGNIARSTWO

Zdaniem specjalisty:

- Pielęgniarstwo jest zawodem samodzielnym. Pielęgniarka jest świadczeniodawcą, samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia, partnerem dla pacjenta i innych pracowników medycznych. (…) Pielęgniarstwo to zawód z przyszłością. W podmiotach leczniczych brakuje pielęgniarek, ponadto jest to zawód bardzo atrakcyjny w krajach Unii Europejskiej.  Zawód daje duże możliwości rozwoju, wśród  naszych koleżanek mamy doktorów nauk medycznych, doktorów habilitowanych i profesorów.  Prowadzą badania naukowe, są wykładowcami, jak również uznanymi menedżerami – mówi o powołaniu do zawodu pielęgniarki Danuta Kusiak, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu.

BUDOWNICTWO  

Zdaniem specjalistów:

Według Deloitte, międzynarodowej firmy doradczej,  perspektywy rozwoju sektora budowlanego w Polsce są obiecujące. Prognozowany na najbliższe lata wzrost PKB na poziomie ok. 4 proc. oraz oczekiwane obniżenie poziomu długu publicznego do ok. 46 proc. w 2016 roku powinny znacznie zwiększyć skłonność sektora publicznego do inwestowania w infrastrukturę. W najbliższych latach środki unijne będą wspierały przede wszystkim infrastrukturę w postaci budowy dróg  i budownictwa mieszkaniowego.  Ożywienie w branży wymuszają energooszczędne rozwiązania dla budownictwa a regulacje prawne zmuszają inwestorów do stosowania materiałów i urządzeń, które zapewniają optymalne wykorzystanie energii. Stąd duża szansa nie tylko na fundusze z europejskich programów, ale także na zatrudnienie inżynierów budownictwa w innowacyjnych projektach energetycznych. Inwestycja w kierunek techniczny, jakim jest budownictwo to szansa na ciekawy zawód i rozwój kariery nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim.

W tegorocznej ofercie uczelnia proponuje podjęcie studiów na 4 praktycznych kierunkach administracji, fizjoterapii, pielęgniarstwie oraz budownictwie. Zobacz informator.wszia.edu.pl.

 

 

 

 

 

wszystkie aktualnosci »