Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

Książki

Szkolenie biblioteczne – on line

Szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Wszystkie materiały szkoleniowe oraz test sprawdzający wiadomości znajdują się na stronie e-Kursy wbt. Poprawne wypełnienie testu jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Zaliczenie należy zdobyć do końca pierwszego semestru studiów (do końca zimowej sesji egzaminacyjnej).

Pracownicy

Ogólny adres e-mail biblioteki

Godziny pracy biblioteki

Szczegółowe informacje o godzinach pracy biblioteki dostępne są w komunikacie na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska