Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Zobacz również: Biuro Karier WSIiZ | Biuro Karier WSE | Linki | Dodaj ofertę

Biuro Karier: Oferty pracy, praktyk i staży

Koordynator projektu unijnego

Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. - dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-doradcza specjalizująca się m.in. w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych poszukuje kandydatów na stanowisko:
Koordynator projektu unijnego Miejsce pracy: Lublin.

Obowiązki:
• bieżące zarządzanie projektem;
• podział zadań w zakresie zarządzania projektem;
• nadzór nad osobami zatrudnionymi do obsługi projektu;
• przekazywanie osobom zatrudnionym przy realizacji projektu kart czasu pracy i nadzorowanie ich prawidłowego prowadzenia;
• nadzór nad zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzaniem danych osobowych;
• uzgadnianie z księgowym wydatków związanych z merytoryczną realizacją projektu;
• nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów oraz archiwizowaniem dokumentacji projektu;
• przygotowanie wniosków o płatność.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• min. 2- letnie doświadczenie w realizacji projektów w ramach funduszy z UE oraz w rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych;
• ukończone kursy i szkolenia poświadczone odpowiednimi certyfikatami z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych z EFS lub/i udział w przynajmniej 2 projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, projektu rozliczonego z sukcesem;
• znajomość: Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad finansowania, Zasad systemu sprawozdawczości, Zasad równości szans kobiet i mężczyzn w projektach;
• znajomość pakietu MS Office;
• umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej;
• bardzo dobra obsługa komputera i systemów informatycznych;
• samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, skrupulatność;
• znajomość prawa zamówień publicznych;
• odpowiedzialność, zaangażowanie i samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• niezbędne narzędzia pracy
• przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy
Jeśli Twoja praca to pasja zapraszamy do naszego zespołu

Osoby spełniające powyższe oczekiwania prosimy o przesłanie swojego życiorysu zawodowego wraz z listem motywacyjnym e-mailem na adres: info@gieldapracy24.pl (w temacie prosimy wpisać nazwę stanowiska)

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677 ze zm.)”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Polska Giełda Pracy Sp. z o. o.
Ul Poznańska 29
20-731 Lublin

Data ważności ogłoszenia: 10.05.2017 r.


 

2017-04-28

«« Powrót do listy ogłoszeń

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska