Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Czym jest Kurs Intensywny?

Kurs Intensywny (Intensive Program - IP) jest krótkim programem szkoleniowym (minimum 10 dni), który ma formę międzynarodową i jest forum do wspólnej pracy i wymiany wiedzy między studentami i nauczycielami z różnych państw. Kursy Intensywne mogą mieć formę jednorazową bądź też trwać nawet 3 lata - w takim przypadku w kolejnych latach może być zaproponowana różnorodna tematyka z danej dziedziny (np. informatyki, fizjoterapii) a kursy mogą się odbywać w różnych krajach. w przypadku kursu wieloletniego powinno się przedstawić plan pracy i budżet na cały okres trwania projektu. Każdego roku kurs powinien być skierowany do innej grupy studentów lub dotyczyć innych (ale pokrewnych) zagadnień.

Udział studenta w takim programie może być początkiem przygody z zagranicznymi studiami - dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej dla organizacji IP wzrasta mobilność studentów.
Wsparcie finansowe UE może objąć m. in.: koszty podróży zagranicznych oraz utrzymania nauczycieli i studentów uczelni partnerskich przybyłych z zagranicy (w stosunku do miejsca organizacji kursu) a także koszty podróży i utrzymania nauczycieli akademickich, ekspertów związane ze spotkaniami poświęconymi przygotowaniu i ocenie kursu, koszty związane z przygotowaniem, tłumaczeniem i rozpowszechnianiem materiałów informacyjnych i dydaktycznych.

Cele Kursów Intensywnych obejmują zazwyczaj:

  • nauczanie w danej dziedzinie uwzględniające kontekst międzynarodowy i międzykulturowy,
  • praca zespołowa,
  • porównywanie i kompilacja różnych metod dydaktycznych i pedagogicznych,
  • praca nad "żywym", praktycznym projektem wykraczającym poza wiedzę czysto teoretyczną.

Projekt Kursu Intensywnego powinien być przygotowany przez grupę przynajmniej 3 uczelni/instytucji z co najmniej 3 krajów biorących udział w Programie Erasmus - preferowane są partnerstwa obejmujące większą liczbę uczelni/instytucji partnerskich reprezentujące większą liczbę krajów uczestniczących w Programie i tym samym zapewniające większy wymiar europejski projektu. Jedna z uczelni wchodzących w skład partnerstwa pełni funkcję koordynatora projektu - Koordynatorem projektu może być jedynie uczelnia posiadająca ważną Kartę Uczelni Erasmusa.

Każdego roku Komisja Europejska ogłasza priorytety dla całego Programu Socrates oraz poszczególnych komponentów (dostępne są one na stronie KE w postaci dokumentu "General Call for Proposals").

W Kursach Intensywnych zagwarantowany jest aktywny udział studentów w zajęciach poprzez zastosowany racjonalny stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów (1 nauczyciel na 5 studentów). Ważne jest też priorytetowe traktowanie integracji kursu intensywnego z programem studiów uczestniczących studentów (preferowane są kursy, które zostają w pełni zaliczane studentom przez uczelnię macierzystą - np. jako specjalistyczne zajęcia fakultatywne). z punktu widzenia przydatności wiedzy zdobytej przez studentów na kursach podkreślić należy, iż organizowane są one w dziedzinach, w których szybko następuje postęp i w dziedzinach nowych.

Udział WSZiA w Zamościu w projektach Intensive Programme

Rok
akad.
Nazwa Czas realizacji Miejsce realizacji Koordynator Budżet
2004/2005 Voip Technology 1.10.2004 - 30.03.2005 Helsinki (Finlandia) Hogeschool West - Vlaanderen, Belgia 7 234€
2006/2007 Security in an Information Society" 1.07.2006 - 30.09.2007 Limburg (Belgia) XIOS Hogeschool Belgia 5 588€
2007/2008 Securing the Digital World 1.09.2007 - 31.08.2008 Zamość (Polska) WSZiA w Zamościu 32 790€
2008/2009 Network Security and 4AND6 1.09.2008 - 31.08.2009 Vitoria (Hiszpania) Yasar Univeristy, Turcja 30 000€
2009/2010 Network Discovery and Forensics 1.09.2009 - 30.08.2010 St Polten (Austria) Fachhochschule St. Pölten, Austria 30 000€
2010/2011 NETSEC Discovery and 4n6 1.09.2010- 30.08.2011 Yasar University (Turcja) Yasar Univeristy, Turcja 30 000€
2011/2012 Steganography & Digital Investigations’ (SDI) 1.09.2011- 30.08.2012 XIOS Hogeschool Limburg XIOS Hogeschool Limburg 30 000€