Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zasady rekrutacji pracowników WSZiA w Zamościu

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+
(zasady ogólnouczelniane 2019/2020)

 1. Pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu mają możliwość uzyskania stypendium na wyjazdy w celu:
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych (Teaching Staff Mobility)
  • szkoleniowym (Staff Training Mobility)
 2. Na wyjazdy w ramach programu Erasmus mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni, którzy:
  • prowadzą zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu
  • są zatrudnieni w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji
  • są obywatelami państwa uczestniczącego w programie Erasmus lub posiadają prawo stałego pobytu na terenie Polski lub status uchodźcy.
 3. Wyjazdy w ramach Erasmusa mają na celu szkolenia pracowników w zagranicznych instytucjach bądź prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej. Minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin (przy wyjazdach trwających tydzień).
 4. Granty przyznawane wykładowcom/ pracownikom nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem a służą jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych w kraju ojczystym i docelowym.
 5. Warunki otrzymania grantu z programu Erasmus+:
  • przedstawienie w Dziale Współpracy Międzynarodowej "Indywidualnego planu pracy" zawierającego:
   • Zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego wyjazdu
   • Harmonogram pracy.
   • Propozycję wyboru instytucji przyjmującej i terminu wyjazdu
  • Indywidualny Plan Pracy powinien zostać zatwierdzony przez Rektora Uczelni