Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Centrum Badań nad Parlamentaryzmem i Demokracją Lokalną

Centrum Badań nad Parlamentaryzmem i Demokracja Lokalną  jest międzywydziałową  jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

Obszary badawcze i głowne zadania:

 • prowadzenie badań i studiów nad parlamentaryzmem oraz formami i problemami samorządności terytorialnej z uwzględnieniem: struktury parlamentu, mandatu przedstawicielskiego, legislacji, prawa wyborczego, pozycji i kompetencji organów przedstawicielskich i samorządu lokalnego;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań wyjaśniających aktualną pozycję ustrojową i polityczną parlamentów państw Europy Środkowej i dokonujących się ich przemian w procesie transformacji ustrojowej;
 • monitorowanie wprowadzanych w państwach Europy Środkowej rozwiązań politycznych i społeczno-strukturalnych, pod kontem ich wpływu na rozwój demokracji;
 •  analizowanie stanu zaawansowania wprowadzanych w państwach Europy Środkowej regionu reform, warunkujących postęp w procesie demokratyzacji i rozwoju samorządności;
 • inicjowanie i wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
 • wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach;
 • zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich;
 • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
 • koordynowanie prac nad opracowywaniem i prowadzeniem programów badawczych pomocnych w rozwoju parlamentaryzmu i demokracji lokalnej;
 • prowadzenie kursów i studiów w zakresie legislacji, parlamentaryzmu i samorządności lokalnej;
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej parlamentaryzmu oraz samorządu terytorialnego i form jego działania.