Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Centrum Badań Resocjalizacyjnych

Centrum Badań Resocjalizacyjnych  jest jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji.

Obszary badawcze i głowne zadania:

  • Projektowanie  i  realizacja  badań  resocjalizacyjnych,  dotyczących  osób wykolejonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Tworzenie   projektów   oddziaływań   resocjalizacyjnych   z   wykorzystaniem   Modelu "Kulturoterapii".
  • Organizowanie działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  • Projektowanie  studiów podyplomowych  oraz  innych form  kształcenia  zawodowego, skierowanych do służby więziennej oraz pracowników obszaru resocjalizacji.
  • Organizowanie konferencji oraz seminariów naukowych o tematyce resocjalizacyjnej.
  • Organizowanie pomocy merytorycznej oraz finansowej wspierającej badania naukowe, jak również przewody doktorskie oraz habilitacyjne w dziedzinie resocjalizacji.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej współczesnych problemów resocjalizacji oraz profilaktyki społecznej.