Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

IX Konferencja Naukowa Katedry Fizjoterapii WSZiA

WIELOCHOROBOWOŚĆ W REHABILITACJI
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
NOWA DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Andrzej Kwolek – przewodniczący
 • prof. dr hab. Elżbieta Rutkowska
 • prof. dr hab. Yevhen Dzis
 • prof. dr hab. Jan Haftek
 • prof. dr hab. Mirosław Jabłoński
 • prof. dr hab. Andrzej Kleinrok
 • prof. dr hab. Andrzej Lesiak
 • prof. dr hab. Piotr Majcher
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • dr n. med. Krzysztof  Mataczyński
 • prof. dr hab. Stanisław Rudnicki

Komitet Organizacyjny

 • dr n. med. Rafał Sapuła – przewodniczący
 • dr Maria Król
 • dr n. o. zdr. Marta Wolanin – sekretarz
 • dr Mariusz Drużbicki
 • dr n. med. Krzysztof  Mataczyński
 • dr Teresa Pop
 • mgr Andrzej Molas

Streszczenia

Pobierz: Streszczenia referatów prezentowanych na konferencji (PDF)

Galeria

 
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   

KOMUNIKAT NR 2

RAMOWY PROGRAM IX KONFERENCJI NAUKOWEJ
KATEDRY FIZJOTERAPII
WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU

MIEJSCE OBRAD:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
Collegium Novum, ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość


Rozpoczęcie Konferencji 15 listopada 2013 r.
godz. 10.30,  sala 02 w  Collegium Novum

Powitanie gości:
Dr inż. Jan Andreasik - JM Rektor WSZiA w Zamościu
Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
Dr n. med. Rafał Sapuła

Wykłady wprowadzające:

Prof. dr hab. Stanisław Rudnicki: Historia rehabilitacji kardiologicznej
Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski: Wielochorobowość nasz codzienny problem
Dr Maria Król: "Nowa" definicja niepełnosprawności

PLAN KONFERENCJI Z PODZIAŁEM NA SALE I GODZINY

10:30 - 11:25 Wykłady wprowadzające (sala E 02. Ul. Sienkiewicza)
  Sala
E 02
Sala
E 105
Sala
E 202
Sala
E 302
11:30 - 13:30 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 1 Sesja 2
13:30 – 14:00  Przerwa
14:00 – 16:00 Sesja 5 Sesja
studencka 1
Sesja
studencka 2
godzina 16.00 Zakończenie konferencji

Szczegółowy układ sesji

SESJA 1: Wielochorobowość w rehabilitacji

Sala E 202, godz. 11.30 – 13.30

Moderatorzy:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • Dr n. med. Dorota Boniek - Poprawa
 1. Temperament a ryzyko wielochorobowości – badania policjantów. Robert Sak, Krzysztof Marczewski
 2. Możliwości wykorzystania momentu siły w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjentów z wielochorobowością. Małgorzat Rycyk, Dorota Boniek - Poprawa, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski 
 3. Wiedza pacjentek na temat związku otyłości z występowaniem innych chorób, w tym chorób układu ruchu. Justyna Podgórska-Bednarz, Andrzej Kwolek,  Justyna Rykała, Justyna Leszczak, Elwira Zatyka-Kapczyńska
 4. Nadwaga ciała - jedna jako przyczyna aseptycznych obluzowań cementowych endoprotez stawu biodrowego. Anna Ciećkiewicz, Janusz Cwanek, Anna Pyrcz
 5. Wpływ kinezyterapii na wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą  typu 2 i współistniejącym nadciśnieniem tętniczym. Grzegorz Mizerski, Paweł Kiciński, Andrzej Prystupa, Sylwia Przybylska-Kuć, Andrzej Jaroszyński
 6. Psychosocjalne konsekwencje osteoartrozy. Ewa Kapłun, Krzysztof Marczewski
 7. Wiedza mieszkańców wsi i miast na temat wybranych schorzeń  wieku geriatrycznego. Helena Bartyzel – Lechforowicz, Maciej Kochman
 8. Zaburzenia równowagi i ryzyko upadków u osób starszych. Justyna Rykała, Andrzej Kwolek, Justyna Leszczak, Justyna Podgórska-Bednarz, Piotr Puskarz

SESJA 2: Rehabilitacja kardiologiczna

Sala E 302, godz. 11.30 – 13.30

Moderatorzy:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
 • Dr n. o. zdr. Marta Wolanin
 1. Analiza czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób poddawanych rehabilitacji. Justyna Leszczak, Andrzej Kwolek, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Rykała, Anna Siewierska
 2. Analiza efektów rehabilitacji pacjentów w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej – doniesienie wstępne. Wojciech Kwolek, Grzegorz Przysada, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz
 3. Ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich u chorych leczonych w Oddziale Rehabilitacji. Agnieszka Pyrcz, Grzegorz Przysada, Krzysztof Kołodziej, Piotr Szpunar, Mariola Kędra
 4. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wybranych grupach wiekowych. Mataczyński Krzysztof, Pelc Mateusz
 5. Wpływ fizykoterapii na ciśnienie tętnicze krwi i tętno. Burak M., Sapuła R., Burak R. Praca pod patronatem prof. dr hab. n.  med. Stanisława Rudnickiego
 6. Wpływ masażu na zmiany parametrów ciśnienia tętniczego i tętna u osób z otyłością. Sebastian Chrzan, Rafał Sapuła, Marta Soboń
 7. Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentki z towarzyszącymi obciążeniami kardiologicznymi po zaopatrzeniu złamań niskoenergetycznych. Tomasz Prystupa, Karolina Gasińska, Anna Szajerska, Marcin Pencuła, Jerzy Bednarski
 8. Wpływ rehabilitacji na stan funkcjonalny pacjentów z bólami szyjnego odcinka kręgosłupa. Marta Soboń, Rafał Sapuła, Sebastian Chrzan
 9. Wpływ aktywności fizycznej na efekty rehabilitacji kobiet z bólami dolnego odcinka kręgosłupa pomiędzy 40 a 65 rokiem życia. Adam Topolski, Rafał Sapuła, Marta Wolanin, Marta Topolska, Antoni Wolanin, Krzysztof Marczewski

SESJA 3: Tematy wolne

Sala E 02, godz. 11.30 – 13.30

Moderatorzy:

 • Prof. dr hab. Andrzej Lesiak
 • Dr n. med. Krzysztof Mataczyński
 1. Sytuacja społeczno-materialna osób chorych na SM w województwie podkarpackim. Michał Idzikowski, Adam Topolski, Rogowska Sylwia, Rafał Sapuła
 2. Jakość życia osób ze stwardnieniem rozsianym Grzegorz Przysada, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Teresa Pop, Joanna Glista, Aneta Weres, Magdalena Zawadzka, Mariusz Drużbicki
 3. Wiedza na temat zasad profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród osób  po 65 roku życia. Derewiecki Tomasz; Mroczek Krzysztof; Duda Marta; Chmiel-Derewiecka Danuta; Majcher Piotr
 4. Dolegliwości bólowe lędźwiowo - krzyżowego odcinka kręgosłupa w grupie zawodowych kierowców samochodów ciężarowych. Grzegorz Przysada, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Leszczak, Teresa Pop, Joanna Glista, Aneta Weres, Sylwia Szeliga, Mariusz Drużbicki
 5. Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób zatrudnionych w przemyśle elektromaszynowym. Ewa Puszczałowska-Lizis, Joanna Cisek
 6. Wykorzystanie promieniowania laserowego w leczeniu zespołów bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Aneta Weres, Grzegorz Przysada, Joanna Glista, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Justyna Podgórska, Elżbieta Piechota, Teresa Pop, Mariusz Drużbicki
 7. Czynniki ryzyka determinujące występowanie otyłości u kobiet zamieszkałych na terenie powiatu zamojskiego. Derewiecki Tomasz; Mroczek Krzysztof; Mroczek Małgorzata; Duda Marta; Chmiel-Derewiecka Danuta; Majcher Piotr
 8. Wielkość krzywizn przednio-tylnych u dzieci ze skoliozą w porównaniu do dzieci bez skolioz. Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Drzał-Grabiec, Sławomir Snela, Justyna Rykała, Justyna Leszczak
 9. Wpływ asymetrii tułowia na ukształtowanie stóp. Justyna Podgórska-Bednarz, Justyna Drzał-Grabiec, Justyna Rykała, Sławomir Snela, Justyna Leszczak

SESJA 4: Tematy wolne

Sala E 105, godz. 11.30 – 13.30


Moderatorzy:

 • Prof. dr hab. Jan Haftek
 • Prof. dr hab. Piotr Majcher
 • Dr n.med. Rafał Sapuła
 1. Ocena sprawności manualnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Piotr Majcher, Weronika Hołowaty
 2. Problemy psycho - społeczne kobiet po przebytej mastektomii Klaudia Latała, Adam Topolski, Ewa Maziarz, Rafał Sapuła
 3. Specyfika rehabilitacji dzieci autystycznych. Monika Kaczor, Aleksandra Kozłowska, Rafał Sapuła
 4. Czas rozpoczęcia rehabilitacji neurologopedycznej a dynamika postępów terapeutycznych  u pacjentów poudarowych. Barbara Górnik
 5. Jakość życia osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Florczak Aneta, Kwolek Andrzej, Zwolińska Jolanta
 6. Rodzaje i częstość występowania urazów stawu kolanowego u funkcjonariuszy straży granicznej na terenie powiatu bieszczadzkiego. Przysada Grzegorz, Glista Joanna, Leszczak Justyna, Weres Aneta, Czenczek – Lewandowska Ewelina, Rykała Justyna, Podgórska – Bednarz Justyna, Tokarczyk Izabela, Pop Teresa, Drużbicki Mariusz
 7. Ocena skuteczności i kompleksowej rehabilitacji u pacjentek po chirurgicznym leczeniu raka piersi. Marcin Gniewek, Kamil Chołuj, Justyna Chmiel, Grzegorz Nowicki, Andrzej Prystupa, mgr Łukasz Łagód
 8. Częstość występowania zespołu zmęczenia u pacjentów objętych opieką paliatywną. Teresa Pop, Jolanta Adamek,  Lucyna Pikor, Joanna Glista, Justyna Leszczak
 9. Anemia as a manifestation of colitis ulcerosa and celiac disease Ewelina Dziadosz

SESJA 5: Tematy wolne

Sala E 02, godz. 14.00 – 16.00

Moderatorzy:

 • Prof. dr hab. Yevhen Dzis
 • Dr Helena Bartyzel -  Lechforowicz
 1. Erazm Sykst – wybitna postać epoki renesansu. Yevhen Dziś, Janusz Skwarek, Rafał Sapuła, Oleksandra Tomashevska,
 2. Wpływ leczenia uzdrowiskowego i kinezyterapii na stężenie glukozy na czczo u osób z cukrzycą typu 2. Grzegorz Mizerski, Paweł Kiciński, Andrzej Prystupa, Sylwia Przybylska-Kuć, Andrzej Jaroszyński
 3. Wpływ zabiegów krioterapii i jonoforezy na sprawność funkcjonalną kończyny górnej i sprawność manualną ręki oraz na poziom odczuwanego bólu u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Pop Teresa, Weres Aneta, Glista Joanna, Leszczak Justyna, Rabczak Natalia
 4. Ocena edukacji na temat choroby pacjentów z chorobami układu krążenia. Yevhen Dzis, Olena Chubuchna
 5. Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na czynność ręki u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów Migut Natalia, Kwolek Andrzej, Zwolińska Jolanta
 6. Stopień sprawności fizycznej, a aktywność ruchowa osób po 60-tym roku życia
  Grzegorz Przysada, Justyna Leszczak, Justyna Rykała, Justyna Podgórska-Bednarz, Aneta Weres, Teresa Pop, Joanna Glista, Natalia Szypura, Mariusz Drużbicki
 7. Aktywność fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi. Pop Teresa, Leszczak Justyna, Glista Joanna, Weres Aneta, Wiedeń Elżbieta.
 8. Korzystanie z ulg i uprawnień przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Grzegorz Przysada

SESJE STUDENCKIE

SESJA STUDENCKA 1: Rehabilitacja kardiologiczna

Sala E 105, godz. 14.00 – 16.00

Moderatorzy:

 • Dr Krzysztof Mataczyński
 • Dr Teresa Pop
 1. Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych a rehabilitacja kardiologiczna Karolina Gasińska, Anna Szajerska
 2. Rehabilitacja w krwawieniu podpajęczynówkowym po pęknięciu tętniaka tętnicy środkowej mózgu- analiza przypadku. Paulina Sobstyl, Jan Sobstyl, Paulina Chwil, Karol Terlecki,  Lidia Kotuła, Janusz Kocki
 3. Rehabilitacja kardiologiczna dzieci z zespołem Downa po operacjach kardiochirurgicznych. Anna Szajerska, Karolina Gasińska, Tomasz Prystupa,
 4. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora Anna Szajerska, Karolina Gasińska
 5. Problemy rehabilitacji kardiologicznej u osób w podeszłym wieku Karolina Gasińska, Anna Szajerska, Tomasz Prystupa
 6. Jak żyć  po zawale serca? - Najnowsze zalecenia w rehabilitacji kardiologicznej Anna Szajerska, Karolina Gasińska
 7. Zdrowie  seksualne pacjentów po przebytym zawale serca Elżbieta  Wróblewska, Grzegorz Nowicki, Anna Toruń-Jurkowska,  Jadwiga Woźniak, Andrzej Prystupa, Kamil Chołuj,  Justyna Chmiel  
 8. Pomoc  psychologiczna skierowana do chorego kardiologicznego i jego rodzinie Iwona  Gryniuk-Toruń, Elżbieta Wróblewska, Barbara Jurkowska,  Wojciech Tyburczyk, Grzegorz Nowicki, Andrzej  Prystupa, Katarzyna Zielonka
 9. Wpływ cukrzycy na skuteczność rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po leczeniu operacyjnym choroby wieńcowej Karolina Gasińska,  Anna Szajerska
       

SESJA STUDENCKA 2: Tematy wolne

Sala E 202, godz. 14.00 – 16.00

Moderatorzy:

 • Dr Mariusz Drużbicki
 • Dr Marta Wolanin
 1. Rehabilitacja po amputacji nadkolanowej u pacjentki z cukrzycą – opis przypadku. Jan Sobstyl, Paulina Sobstyl, Paulina Chwil, Karol Terlecki, Lidia Kotuła, Janusz Kocki
 2. Rehabilitacja pacjentki z wieloletnim RZS po amputacji lewej kończyny dolnej na wysokości podudzia z powodu stopy cukrzycowej. Ewelina Dziaduch, Marta Dziaduch, Wiesław Dziaduch, Katarzyna Golec, Natalia Ścirka
 3. Rehabilitacja pacjentek po mastektomii. Karol Terlecki, Paulina Chwil, Jan Sobstyl, Paulina Sobstyl, Lidia Kotuła, Janusz Kocki
 4. Rehabilitacja i metody usprawniania w stwardnieniu rozsianym. Paulina Chwil, Karol Terlecki, Paulina Sobstyl, Jan Sobstyl, Lidia Kotuła, Janusz Kocki
 5. Niedokrwistość jako manifestacja wrzodziejacego zapalenia jelita grubego  i celiakii. Agnieszka Budny, Ewelina Dziaduch, Katarzyna Golec, Natalia Ścirka, Andrzej Prystupa
 6. Radzenie  sobie ze stresem osób z chorobą   zwyrodnieniową stawów oraz akceptacja choroby. Barbara Jurkowska, Tomasz Saran, Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Elżbieta Pietryka-Michałowska,  Grzegorz Nowicki, Andrzej Prystupa,  Marcin Gniewek
 7. Nordic  Walking jako bezpieczna forma rehabilitacji o szerokim zastosowaniu -  przegląd najnowszych badań. Justyna  Chmiel, Kamil Chołuj, Marcin Gniewek,  Grzegorz Nowicki, Andrzej Prystupa, Patryk Rzońca
 8. Kinesio Taping – metoda wspierająca procesy  samoleczenia organizmu (metoda wspomagająca proces rehabilitacji). Kamil  Chołuj, Justyna Chmiel, Marcin Gniewek,  Grzegorz Nowicki, Andrzej Prystupa

Opłaty

Opłata rejestracyjna wynosi 150 zł. Nr konta:
59 1500 1807 1218 0000 9658 0000
W tytule prosimy wpisać: Konferencja fizjoterapia.