Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Katedra Fizjoterapii


 • tel.: (+48) 84 677 67 08
 • ul. Sienkiewicza 22a, pok. 6
 • 22-400 Zamość

Kierownik Katedry

 • dr Krzysztof Mataczyński

Informacje o Katedrze

Katedra Fizjoterapii została powołana Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu nr 25/2001 dnia 18 września 2001 roku.

Na kierunku Fizjoterapia w WSZiA w Zamościu wdrażany jest nowoczesny program kształcenia, oparty na wzorcach najlepszych szkół Fizjoterapii w Europie. Zapewnia on studentom w czasie trzyletniej nauki gruntowne poznanie podstaw medycznych szeroko rozumianej rehabilitacji. Program ten jest także kompatybilny z programami analogicznych wydziałów w krajach Unii Europejskiej, co ułatwia absolwentom ubieganie się o nostryfikację dyplomów w tych krajach bez konieczności uzupełnień programowych. Odbywanie różnorodnych praktyk w klinikach i ośrodkach opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz w szpitalach i sanatoriach gwarantuje nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Większość zajęć praktycznych na kierunku Fizjoterapia prowadzona jest głównie przez doświadczone zespoły specjalistów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, co stwarza bardzo dobre warunki do zapoznania studentów z najnowszymi standardami medycznymi w rehabilitacji. Ponadto specjalnie dla potrzeb tego kierunku utworzono w Budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza 22 trzy nowoczesne laboratoria, tj.: laboratorium fizykoterapii, kinezyterapii i biologii medycznej, gdzie studenci zdobywają nowe oraz doskonalą znane już umiejętności.

Publikacje i konsultacje

Godziny konsultacji oraz aktualne wykazy publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych publikowane są na stronach pracowników na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym Uczelni.

Konferencje naukowe

Zasoby dydaktyczne

NZOZ Centrum Rehabilitacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu stanowi bazą dydaktyczną dla studentów kierunku fizjoterapia, wyposażoną w nowoczesną aparaturę diagnostyczno-leczniczą. W Centrum odbywają się od pierwszego roku zajęcia laboratoryjne oraz praktyki zawodowe.

Studenci fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu korzystają także z infrastruktury zakładu i oddziału rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu (na mocy zawartych długoterminowych porozumień o współpracy).

Uczelnia posiada również własną infrastrukturę, która umożliwia odbywanie zajęć praktycznych studentom fizjoterapii. W Collegium Novum przy ul.Sienkiewicza są laboratoria : fizykoterapii, kinezyterapii, biologii medycznej i anatomii.

Laboratorium fizykoterapii służy do nauki wykonywania zabiegów:

 • z zakresu światłolecznictwa (IR, laser)
 • z zakresu elektroterapii (prąd galwaniczny, jonoforezy, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne)
 • z zakresu ultradźwięków (ultradźwięki, ultrafonoforeza)
 • z zakresu magnetoterapii

Są to urządzenia najnowszej generacji wykorzystywane w fizjoterapii:

 • wyposażone w mikroprocesor umożliwiający wprowadzanie do bazy danych ok. 100 pacjentów
 • zawierające propozycje parametrów do wykonywania zabiegów w ponad 50 jednostkach chorobowych.

Parametry te zostały wybrane przez producenta na podstawie szeroko zakrojonych testów klinicznych.

Umożliwia to studentom przyswajanie najbardziej optymalnych parametrów zabiegów stosowanych w leczeniu poszczególnych jednostek chorobowych i ułatwi samodzielną praktykę oraz późniejszą pracę w placówkach klinicznych.

Laboratorium kinezyterapii

Wyposażenie laboratorium stanowi sprzęt umożliwiający wykonanie różnorodnych ćwiczeń leczniczych głównie indywidualnych, takich jak:

 • urządzenie do tzw. ćwiczeń w systemie bloczkowo-ciężarkowym i ćwiczeń w podwieszeniu UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego).
 • sprzęt do terapii manualnej
 • urządzenie do trakcji kręgosłupa ELTRAC
 • fotel do ćwiczeń oporowych
 • wielofunkcyjne stoły rehabilitacyjne
 • drobne pomoce stosowane do różnych ćwiczeń indywidualnych (materace gimnastyczne, wałki rehabilitacyjne, laski gimnastyczne, piłki lekarskie, hantle sportowe)

Laboratorium biologii medycznej

Laboratorium wyposażone jest w mikroskopy optyczne o jasno przechodzącym świetle służące do obserwacji preparatów.
Podczas ćwiczeń, w ramach których realizowane są zagadnienia z cytologii, histologii i anatomii mikroskopowej narządów ssaków, wykorzystywane są:

 • trwałe preparaty mikroskopowe tkanek zwierzęcych,
 • zestaw foliogramów przedstawiających budowę tkanek i narządów ssaków,
 • zdjęcia z mikroskopu elektronowego ultrastruktur komórkowych
 • plansze i tablice dydaktyczne n/t budowy i tkanek narządów ssaków

Centrum Praktyk Studenckich - Kielnarowa

W centrum odbywają się obozy praktyczno-szkoleniowe dla studentów fizjoterapii. Pierwszy tego rodzaju odbył się w styczniu 2004 r.