Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Konferencja naukowa w WSZiA 

NIC NA OKO W REHABILITACJI

O nowoczesnych metodach diagnostyczno–leczniczych w dysfunkcjach narządów ruchu mówiono podczas V Konferencji Naukowej Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 14 listopada br. w Collegium Novum.

Ogromny postęp w rehabilitacji, programy komputerowe, urządzenia diagnostyczne, badania naukowe, to wszystko sprawia, że nie ma dzisiaj leczenia "na oko" – żartował podczas spotkania jeden z prowadzących sesję konferencyjną prof. dr hab. Wiesław Siwek.

Ocena i badania ruchu u pacjenta ma istotny wpływ na wybór optymalnego sposobu leczenia. A możliwości dzisiejszej medycyny, czyli również fizjoterapii, są niemal nieograniczone. Możemy badać wszystko - od ręki, jej wydolności, siły, sprawności   począwszy, a skończywszy na kręgosłupie.

- Badania muszą być wielokrotnie powtarzane i przeprowadzane w optymalnych warunkach. Np. mali pacjenci muszą zostać do nich specjalnie przygotowani. Markery umieszczane na ciele pacjenta umożliwiają analizę każdego rodzaju ruchu – podkreślał w swoim wystąpieniu dr Krzysztof Mataczyński, wykładowca zamojskiej uczelni i ordynator oddziału rehabilitacji w SPSW im. Jana Pawła II w Zamościu.

Przewodniczącym komitetu naukowego konferencji był prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki. Konferencja odbyła się w dwóch sesjach. Przy czym sesja druga, ze względu na dużą liczbę zakwalifikowanych wystąpień, została podzielona na dwa równoległe moduły.

Pierwszej sesji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Kwolek. Dwie równoległe prowadzili prof. dr hab. Wiesław Siwek oraz dr Krzysztof Mataczyński. Podczas obrad poruszone zostały m.in. problemy wykorzystania nowoczesnej aparatury do udoskonalenia diagnostyki, rehabilitacji schorzeń neurologicznych narządów ruchu, a także roli fizykoterapii i leczenia uzdrowiskowego w rehabilitacji.

W gronie znakomitych naukowców, m.in. prof. dr. hab. Leszka Wdowiaka, Krajowego Konsultanta ds. Zdrowia Publicznego oraz Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, lekarzy oraz studentów fizjoterapii, pojawili się również szczególni goście konferencji - prof. dr hab. Alicja Przyłuska–Fiszer, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz poseł RP dr Jarosław Gowin, rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Kończący konferencję panel dyskusyjny "Czas na bioetykę" z udziałem ww. profesor Przyłuskiej–Fiszer, dr. Gowina oraz profesora Marczewskiego, wywołał najwięcej emocji wśród uczestników konferencji.

- Wiek XXI jest wiekiem zderzeń cywilizacji. Najważniejszym obszarem zderzeń kultur jest właśnie bioetyka, biomedycyna i biotechnologia – mówił podczas swojego wystąpienia dr Jarosław Gowin.

Na aspekty etyczne w zawodzie fizjoterapeuty wskazywała rektor Alicja Przyłuska–Fiszer. – Gdzie jest granica dobra pacjenta? Czy zawsze lekarz powinien powiedzieć prawdę o stanie zdrowia chorego? – stawiała pytania pani rektor.

Wszystkie prace wygłoszone i przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w periodyku "Zamojskie Studia i Materiały" jako publikacja pokonferencyjna.

Monika Mroczek
Małgorzata Bzówka