Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy

Kierownik Katedry

 • dr inż. Andrzej Burda

Działalność dydaktyczna

Katedra jest odpowiedzialna za realizację programu studiów na kierunku Informatyka na poziomie studiów inżynierskich pierwszego stopnia. Proces dydaktyczny zapewnia studentom dostęp do najnowszych technologii, dzięki czemu przyszli absolwenci, uzyskując tytuł inżyniera informatyka, są doskonale przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy w branży informatycznej. Pracownicy Katedry prowadzą także przedmioty informatyczne na pozostałych kierunkach studiów. W tym nurcie działalności dydaktycznej istotnym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności charakterystyczne dla społeczeństwa informacyjnego, czyli: sprawne posługiwanie się komputerem w pracy i życiu codziennym, wykorzystywanie różnorodnego oprogramowania, w tym do organizacji pracy, analiz finansowych oraz zarządzania firmą.

Wybrane przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry:

Procesor
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Komputerowe systemy pomiarowe
 • Wprowadzenie do informatyki
 • Programowanie komputerów
 • Algorytmy i struktury danych
 • Architektura systemów komputerowych
 • Systemy operacyjne
 • Sieci komputerowe
 • Języki i paradygmaty programowania
 • Grafika i komunikacja człowiek-komputer
 • Sztuczna inteligencja
 • Bazy danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Systemy wbudowane
 • Zarządzanie systemami i sieciami komputerowymi
 • Projektowanie sieci komputerowych
 • Przetwarzanie równoległe
 • Technologie mobilne
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy agentowe
 • Metodologie eksploracji danych
 • Aplikacje bazodanowe i hurtownie danych
 • Sieci semantyczne
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Technologie informacyjne na pozostałych kierunkach studiów

Badania naukowe

Badania naukowe realizowane przez pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących obszarów tematycznych:

Badania naukowe
 1. Standardy, narzędzia i zastosowania sieci semantycznych (Semantic Web).
 2. Metody identyfikacji i klasyfikacji procesów w szczególności w zastosowaniach gospodarczych.
 3. Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji w projektowaniu systemów zarządzania wiedzą.
 4. Projektowanie systemów informatycznych i zarządzanie nimi.
 5. Badanie i modelowanie procesów zachodzących w sieciach komputerowych z uwzględnieniem takich zjawisk, jak samopodobieństwo i długoterminowość ruchu.
 6. Metody dynamicznego zarządzania jakością usług w odniesieniu do internetowego toru transmisji obrazu ruchomego.
 7. Badania nad metodologią prognozowania stanu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).
  Efektem tych badań jest system informatyczny ProfileSEEKER do wczesnego ostrzegania MSP przed bankructwem, opisany w:
  Burda A., Cudek P. oraz Hippe S.: ProfileSEEKER - system infor­ma­tycz­ny wczesnego ostrzegania małych i średnich przed­się­biorstw przed bankructwem, Barometr Regionalny 29 (2012) 99-105.
  Wszelkie pytania można kierować na adres:
  mgr inż. Andrzej Burda aburda@wszia.edu.pl

Wyniki tych badań są prezentowane na konferencjach naukowych oraz publikowane w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych.

Program ProfileSEEKER

Pobierz: ProfileSEEKER (189,5 MB), Windows: Vista / 7 (32/64-bit)

Publikacje i konsultacje

Godziny konsultacji oraz aktualne wykazy publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych publikowane są na stronach pracowników na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym Uczelni.

Partnerzy

Visual Paradigm Academic Partner

Visual Paradigm for the Unified Modeling Language jest narzędziem typu CASE do komputerowego wspomagania projektowania systemów informatycznych tworzonych w UML. VP - UML oparty jest na najnowszych wersjach środowiska JAVA oraz wykorzystuje najnowsze wersje standardu UML. Umożliwia generację kodu oprogramowania w JAVIE w czasie rzeczywistym. Wyposażony jest również w narzędzie do inżynierii odwrotnej. Przejście kolejnych faz cyklu tworzenia systemu - od analizy poprzez projektowanie aż do implementacji stanowi w VP-UML jeden połączony proces. Powoduje to znaczące obniżenie wysiłku związanego z tworzeniem systemu, zmniejszając koszt wytwarzania oprogramowania. Oprogramowanie wykorzystywane jest na zajęciach z przedmiotów: Inżynieria oprogramowania, Bazy danych, Metodologie eksploracji danych, Aplikacje bazodanowe i hurtownie danych, Modelowanie procesów biznesowych oraz na seminariach dyplomowych.


Visual Paradigm Academic Partner Program has made possible the use of VP-UML, SDE-EC, SDE-NB, SDE-IJ, SDE-VS, BPVA, AG at College of Management and Public Administration in Zamosc for educational purpose.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Andrzej Burda aburda@wszia.edu.pl

Novell Education Academic Partner

Novell

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu uczestniczy w programie Novell Education Academic Partner (NEAP). Dzięki temu, studenci mogą uczestniczyć w cyklu szkoleń z zakresu administracji sieciowych systemów operacyjnych oraz zaawansowanych technologii sieciowych firmy Novell. W trakcie szkolenia studenci mają możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych oraz administracji serwerami sieciowymi. Kursy prowadzone są według oryginalnych podręczników firmy Novell przez certyfikowanych instruktorów. Po każdym z etapów słuchacze otrzymają wystawiony przez firmę Novell certyfikat uczestnictwa w autoryzowanym kursie oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminów międzynarodowych, odpowiadających tematowi zajęć. Egzaminy takie organizowane są przez niezależne centra egzaminacyjne. Pomyślne zdanie wszystkich egzaminów gwarantuje uzyskanie tytułu IntranetWare CNE.

Informacje o aktualnych kursach NEAP udziela
mgr inż. Mirosław Madej mm@wszia.edu.pl

Oracle Academic Initiative

Oracle

Udział w Akademickiej Inicjatywie Oracle (Oracle Academic Initiative OAI) umożliwia Uczelni stały dostęp do najnowszych produktów firmy Oracle, które są wykorzystywane podczas zajęć realizowanych w ramach programu nauczania na kierunku Informatyka oraz na kursach specjalistycznych. Oprogramowanie wykorzystywane jest na zajęciach z przedmiotów: Bazy danych, Metodologie eksploracji danych, Aplikacje bazodanowe i hurtownie danych, oraz na seminariach dyplomowych.

Szczegółowych informacji udziela:
mgr inż. Andrzej Burda aburda@wszia.edu.pl