Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Przetargi Media o nas Kontakt

 

Katedra Pielęgniarstwa

Kierownik Katedry

  • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kleinrok

Adres

  • ul. Sienkiewicza 22a, pok. 106, 22-400 Zamość
Człowiek - najlepsza inwestycja

Informacje o Katedrze

Od roku 2008 Katedra Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu nadzoruje i realizuje proces kształcenia pielęgniarek w ramach projektu systemowego pn. "Kształcenie zawo­dowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych".

Projekt systemowy pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Studia prowadzone w ramach projektu spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. oraz 12 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości, i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Linki:

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska