Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Klub Myśli Społecznej

Transformacja ustrojowa, w której uczestniczymy od piętnastu lat, związana jest z wieloma problemami natury społecznej. Widać szereg jej pozytywnych skutków w postaci wzrostu inicjatywy przedsiębiorczości na polu gospodarczym, nie mówiąc już o korzyściach wynikających z otwarcia naszych granic, wolności mediów i demokratyzacji życia społecznego. Jednak nie wszyscy obywatele naszego kraju skorzystali z dobrodziejstw tej transformacji, czego dowodem jest postępująca pauperyzacja szerokich kręgów naszego społeczeństwa na skutek likwidacji wielu zakładów pracy i związanego z tym procesem bezrobocia. Z drugiej strony nie brakuje też przykładów administracyjnego gaszenia inicjatyw poszczególnych ludzi, czy też podmiotów prawnych. Długim cieniem na transformację kładą się takie patologiczne zjawiska jak brak przestrzegania elementarnych zasad etycznych w życiu społecznym, czego przejawami są korupcja, czy bogacenie się niektórych ludzi na skutek kradzieży mienia społecznego. Negatywy transformacji są przyczyną frustracji znacznej części społeczeństwa polskiego, czego przejawem jest dająca się zauważyć apatia szerokich kręgów społecznych, w tym również młodzieży, która nie widząc dla siebie perspektyw życia w ojczystym kraju, lokuje swoje nadzieje w wyjeździe na Zachód. Manifestacją tej apatii jest także brak zaangażowania w życie publiczne i społeczne, czego empirycznym dowodem była absencja połowy Polaków w ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Z pozytywów transformacji korzystają także mieszkańcy Zamojszczyzny. Jednak niestety, wszystkie jej negatywy, nie tylko mają tu swoje odbicie, ale wręcz ulegają jak gdyby zwielokrotnieniu, na skutek jej opóźnienia społeczno-kulturalno-gospodarczego, czego semiotycznym przejawem jest powszechnie funkcjonująca zbitka słowna: "ściana Wschodnia", do której mamy nieszczęście się zaliczać. Powstałe, i wciąż powstające, problemy społeczne analizują naukowcy, opisują dziennikarze, starają się rozwiązywać władze państwowe i samorządowe, partie polityczne, stowarzyszenia. Jednak w regonie zamojskim dał się zauważyć brak głosu na tematy społeczne środowiska akademickiego, prężnie się rozwijającego w ostatnich latach, co też jest jednym z przykładów pozytywów transformacji oraz szeroko rozumianej inteligencji. Właśnie tę lukę stara się wypełnić niezwykle trafna inicjatywa podjęta przez rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dra inż. Jana Andreasika powołania Klubu Myśli Społecznej. W proces dyskusji nad jego kształtem i programem oraz organizację włączyli się prorektorzy szkoły Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski, kanclerz Bogusław Klimczuk oraz inni pracownicy naszej uczelni.

Jako jeden z naczelnych celów Klub Myśli Społecznej postawił sobie integrację środowiska intelektualnych Zamościa i Regionu, co jest niezwykle ważne w sytuacji, kiedy z każdym rokiem rośnie liczba ludzi wykształconych w naszym regionie, którzy praktycznie nie mają możliwości nie tylko przemawiania jednym głosem, ale nawet spotkania się i prostej rozmowy na konkretne tematy. Forum Klubu będzie stwarzało możliwości takiej dyskusji na temat ważnych spraw dotyczących naszego miasta, regionu i kraju. Następnym zadaniem, jakie postawił sobie Klub jest popularyzacja myśli społecznej, co jak gdyby wynika też z natury wyższej uczelni. Nasza szkoła czyniła to od początku swojego istnienia, organizując tzw. otwarte wykłady, z których znaczna część była poświęcona właśnie sprawom społecznym. Ta promocja myśli społecznej nastąpi poprzez organizowanie dyskusji, wydawanie publikacji, organizację seminariów naukowych, wykładów, wydawanie komunikatów medialnych oraz oświadczeń, a nawet rezolucji kierowanych do odpowiednich władz w ważnych sprawach społecznych.

Klub ma charakter apolityczny. Skupia ludzi o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych, cieszących się zaufaniem społecznym w mieście i regionie, którzy przejawiają troskę o dobro wspólne oraz promowanie wartości humanistycznych i etycznych w życiu społecznym. Reprezentują różne stany i zawody.