Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Klub Myśli Społecznej

W obliczu kryzysu

Światowy kryzys ekonomiczny roztacza coraz szersze kręgi. Jego skutki dają się zauważyć także w naszej Ojczyźnie. Budzi niepokój wielu ludzi, a szczególnie tych, którzy mają jakieś oszczędności zdeponowane w bankach. Na jego temat organizowane są spotkania polityków i ekonomistów najbogatszych krajów świata. Również w mediach wypowiadają się na jego temat specjaliści z dziedziny ekonomii. Sprawa ta nie jest obojętna także mieszkańcom Zamojszczyzny.

Również kolejne spotkanie Klubu Myśli Społecznej w dniu 19 listopada br. było jemu poświęcone. Przed spotkaniem była obawa, czy skomplikowane zagadnienia ekonomiczne zainteresują jego uczestników, ponieważ dotychczas na forum Klubu były podnoszone zagadnienia natury humanistyczno-społecznej. Obawy okazały się płonne. Stało się to za sprawą niezwykle kompetentnego i klarownego wprowadzenia do dyskusji dokonanego przez pracownika naszej uczelni, prof. dra hab. Jana Sulmickiego. Znakomity ekonomista ukazał obecny kryzys ekonomiczny na tle poprzednich. Wskazał na jego przyczyny oraz sprawców. Dyskusja była niezwykle ożywiona i merytoryczna. Głos zabierali fachowcy od bankowości oraz przedstawiciele różnych profesji. Dyskusja z salonu Rektora przeniosła się do kuluarów. Większość uczestników była zgodna, że również kolejne spotkanie powinno być poświęcone sprawom ekonomicznym.

Ks. Cz. G.