Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Klub Myśli Społecznej

Gościem trzeciego spotkania Klubu Myśl Społecznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu był ks. prof. Stanisław Longosz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim.

Ks. prof. Longosz we wprowadzeniu do dyskusji na temat rodziny mówił o ogromnej roli ojca w kulturze starożytnej. Podkreślał jego znaczenie w wychowaniu dzieci oraz krzewieniu religii.

- Rodzina w rozumieniu starożytnych podlegała wszechwładnej woli ojca. To on był decydentem i on był odpowiedzialny za wychowanie dzieci.

Ojciec Święty Jan Paweł II wielokrotnie w swoich naukach podkreślał, że rodzina jest kościołem domowym. I tu bardzo wyraźnie, w okresie wczesnego chrześcijaństwa, jest określana rola ojca jako kapłana domowego, który uczy modlitw i psalmów. Dba o wychowanie religijne wszystkich domowników. Ojciec miał być biskupem w swojej rodzinie.

Niestety niewiele z tego zostało do dnia dzisiejszego. Chodzi, jak się to potocznie określa, obraz pod domach, a gospodarz domu nie umie poprowadzić wspólnej modlitwy, nie umie się w ogóle odnaleźć w takiej sytuacji - ubolewa ks. Stanisław Longosz.

Klub Myśli Społecznej działa w WSZiA od 6 grudnia ub. roku. Skupia elitarne grono przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych. Do tej pory przedmiotem dyskusji klubowiczów była rodzina i jej znaczenie w kształtowaniu społeczeństwa. Krótki wykład księdza profesora Stanisława Longosza w sposób szczególny, bo w zderzeniu ze światem starożytnym, podsumował dotychczasowe rozważania.

mb