Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
e-Kursy WBT
e-Kursy
WBT
Blackboard
Blackboard
DL
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
WSZiA na YouTube
Filmy
YouTube
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Kursy i szkolenia Przetargi Media o nas Biuro Karier Kontakt

Koło Naukowe Technologii Informacyjnych

Koło Naukowe Technologii Informacyjnych (KNTI) jest organizacją studentów Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA, a w szczególności kierunku Informatyka inżynierska. Istnieje od 2014 roku.

Poprzez realizację projektów z zakresu teorii informacji, a w szczególności jej zastosowania w różnorodnych obszarach naukowych, m.in. w ekonomii i finansach oraz ochronie zdrowia, studenci rozwijają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności oraz uczą się pracy w zespole. Aktywny udział w pracach Koła to szansa lepszego startu na wymagającym rynku pracy.

Działalność Koła obejmuje organizowanie szkoleń, wykładów, seminariów i konferencji tematycznych. Członkowie Koła współuczestniczą w projektach badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA. Biorą też udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, a wyniki badań publikują w renomowanych czasopismach i monografiach naukowych.

Opiekunem merytorycznym KNTI jest dr inż. Andrzej Burda.

Zobacz:

TELC

partner ZUS Współpraca partnerska