Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Konferncja Naukowa
"Choroby metaboliczne a rehabilitacja"

Konferencja miała miejsce w dniach 7-8 października 2005. Udział w Konferencji upoważniał do uzyskania punktów dydaktycznych.

Komltet naukowy

 • Prof. dr hab.n.med. Andrzej Kwolek - przewodniczący
 • Prof dr hab n. med Eugeniusz Dzis
 • Prof. dr hab. n med Tadeusz Gałkowski
 • Prof. dr hab. n.med. Jerzy Grossman
 • Prof. dr hab. n.med Jan Haftek
 • Prof. dr hab. n.med Mirosław Jabłoński
 • Dr hab. n. med Andrzej Kleinrok
 • Dr n med Piotr Majcher
 • Prof dr hab Krzysztof Marczewski
 • Dr n.med Krzysztof Mataczyński
 • Prof dr hab n.med Tomasz Mazurkiewicz
 • Dr hab Władysław Pańczyk
 • Prof. dr hab. n..med Stanisław Rudnicki
 • Dr hab. Elżbieta Rutkowska
 • Dr hab. n med Wiesław Siwek
 • Prof dr hab n.med. Sławomir Snela
 • Dr Paweł Targosiński
 • Prof dr hab n.med Jan Tatoń
 • Dr hab n.med Anna Wilmowska - Pietruszyńska

Komitet Organizacyjny

 • Bogdan Kawałko przewodniczący
 • Zofia Kiełbińska-Ryń,
 • Krzysztof Mataczyński,
 • Andrzej Molas,

Współorganizatorzy konferencji

 • Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji
  Społecznej PAN, Komisja Rehabilitacji Medycznej
 • Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa
  Rehabilitacji
 • Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa
  Rehabilitacji

Materiały konferencyjne

Referaty w języku polskim zostały opublikowane w periodyku naukowym
Zamojskie Studia i Materiały R.7 z.2 (2005) "Fizjoterapia" s.200

 1. Andrzej Kwolek,
  O potrzebie rehabilitacji medycznej
  Regarding to Necessity of Medical Rehabilitation.
 2. KrzysztofMarczewski,
  Niedobór ruchu, przyczyna czy skutek zespołu metabolicznego
  Exercise Deficiency - Cause or Effect of the Metabolic Syndrome
 3. Dorota Boniek-P'oprawa, Marta Węgrzyn-Bąk, Małgorzata Gąsiorek, Krzysztof Marczewski
  Zespół metaboliczny jako problem w rehabilitacji
  Metabolic Syndrome - Important Problem in Rehabilitation
 4. Anna Krzepiło
  Reaktywne formy tlenu, antyoksydanty i choroby ludzi
  Reactive Oxygen Species, Antioxidants andHuman Disease
 5. Eugeniusz Dziś, Aleksandra Tomaszewska
  Podejście do rehabilitacji pacjentów z zespołem metabolicznym
  The Approach to Rehabilitation of Patients with the Metabolic Syndrome
 6. Agata Sierpowska, Grażyna Cywińska-Wasilewska
  Rola aktywności fizycznej w regulacji masy 
  i składu ciała u chorych na cukrzycę typu 2

  Role of Physical Activity in Body Mass 
  and Body Composition Regulation in Patients with Type 2 Diabetes
 7. Elżbieta Rutkowska, Jerzy Mosiewicz, Wojciech Otrębski
  Problemy psychospołeczne w rehabilitacji osób chorych na cukrzycę
  Psycho-social Problems in Rehabilitation of Diabetic Patients
 8. Agnieszka Woj ty na, Andrzej Kwolek, Małgorzata Majka, Magdalena Szydełko
  Efekty rehabilitacji szpitalnej u chorych po udarze mózgu 
  ze współistniejącym zespołem metabolicznym

  The Effects of Hospital Rehabilitation in Patients 
  after Stroke with co-existent Metabolic Syndrome
 9. Agnieszka Bej er, Iwona Opalińska, Andrzej Kwolek
  Osteoporoza neurogenna - możliwości fizjoterapii w leczeniu i prewencji
  The Neurogenic Osteopororosis - the Possibility of Physiotherapy in Treatment and Prevention
 10. Krzysztof Mataczyński, Andrzej Molas, Rafał Sapała
  Rehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych
  Rehabilitation in Atherosclerosis of Lower Limbs' Arteries (Medial Arteriosclerosis)
 11. Jolanta Taczała, Krystyna Pałys, Anna Gackiewicz, Beata Stryjecka, Piotr Majcher
  Ocena znajomości technik fizjoterapii pulmonologicznej 
  rodziców dzieci z mukowiscydozą. Badania wstępne.

  Estimation the Acąuaintance by Parents of Pulmonary Physiotherapy Techniąues 
  who have Children with Mucoviscidosis. Introductory Research
 12. Barbara Skwaryło-Bednarz
  Osteoporoza - choroba metaboliczna kości
  Osteoporosis - Metabolic Bonę Disease
 13. Domka Ewa, Kwolek Andrzej
  Otyłość u dzieci i młodzieży nowym wyzwaniem dla rehabilitacji
  Obesity at Children and Youth - a New Challenge for Rehabilitation
 14. Joanna Dudek, Marcin Brzozowski, Teresa Pop, Artur Mazur, Sławomir Snela
  Nadwaga i otyłość wśród dzieci w szkołach jednej z gmin województwa podkarpackiego. 
  Rola fizjoterapeuty w profilaktyce i leczeniu

  The Excess Weight and the Obesity at Children in Schools of me One from Gmin of the Province Podkarpackie. 
  Role of the Physioterapist in the Prevention and Treating
 15. Janusz Kirenko
  Zasoby odpornościowe osób z niepełnosprawnością pourazową
  Immunity Resources in Patients with Post-traumatic Disabiliry
 16. Dmytro Besz, Olesia Hawryszkiw
  Zespół metaboliczny u pacjentów w młodym wieku, a ryzyko wystąpienia zawału serca
  The Metabolic Syndrome in Patients of Young Agę with Acute Myocardial Infarction
 17. Zorjana Kusznir, Marjana Wereszczak, Iwan Dziś
  Uwarunkowania powstania chorób sercowo-naczyniowych 
  u pacjentów z zespołem metabolicznym

  Peculiarities of Development of Cardiovascular Diseases 
  in Patients with the Metabolic Syndrome
 18. Marta Duda
  Rehabilitacja w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych 
  i sposoby ewentualnego zaaparatowania

  Rehabilitation in the Disease of Untensil of Bortom Limbsand 
  Methods of Eventual Prosthesing
 19. Elżbieta Magoń
  Przyczyny powstawania zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego 
  i metody leczenia zachowawczego

  Causes of Degenerative Changes of Knee Joint and Methods of Medical Treatment
 20. Małgorzata Weigel-Milleret
  Wpływ tańca na stan narządu ruchu u tancerzy
  Dance Influence on the Condition of the Dancers' Motion System
 21. Andrzej Markowski
  Punkty spustowe
  Trigger Points
 22. Tomasz Bazański, Teodor Wójcik
  Postępowanie fizjoterapeutyczne jako środek pomocy doraźnej u osób z zespołem progerii
  Physioterapeutical Proceeding as Remedy of Temporary Help at Persons with Progeria Syndrom

Forma obrad

 • sesja plenarna - 7.10.2005 r.
 • obrady w sesjach - 8.10.2005 r.
 • sesja studencka - 8.10.2005 r.
 • sesja plakatowa - 8.10.2005 r.