Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Międzynarodowa Polsko - Ukraińska Konferencja Pedagogiczna "Kształcenie pedagogów na studiach wyższych w Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów procesu Bolońskiego" Zamość, 28 - 29.10.2008 r.

Problematyka i cel konferencji

Konferencja organizowana jest w ramach współpracy pomiędzy Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Lesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać o standardach kształcenia pedagogów w Polsce i na Ukrainie, metodach kształcenia, praktykach zawodowych oraz aktualnych problemach pedagogicznych mających związek z wychowaniem i kształceniem młodzieży w krajach współczesnej Europy. Istotnym aspektem obrad będzie porównanie systemów kształcenia w Polsce i na Ukrainie, jak również wymiana wzajemna doświadczeń naukowych. Organizatorzy konferencji planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja organizowana jest w dniach 28-29.10.2008 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i  Administracji w Zamościu.

Galeria:

Plan konferencji

28.10.2008 r.:

 • godz. 8.30 - 9.30: przyjazd uczestników  konferencji, rejestracja i zakwaterowanie;
 • godz. 10.00 - 10.15: wystąpienie Rektora WSZiA w Zamościu - powitanie uczestników, otwarcie konferencji;
 • godz. 10.15 - 12.15: sesja naukowa, cz. I;
 • godz. 12.15 - 12.30: przerwa kawowa;
 • godz. 12.30 - 14.30: sesja naukowa cz. II;
 • godz. 15.00: obiad w hotelu "Orzeł";
 • godz. 16.00 - 18.00: zwiedzanie Starówki Zamojskiej;
 • godz. 19.00: kolacja w hotelu "Orzeł".

29.10.2008 r.:

 • godz. 9.00: śniadanie w hotelu "Orzeł";
 • godz. 10.00: wyjazd na wycieczkę po Roztoczu - Krasnobród oraz "Czartowe Pole";
 • godz. 13.30: powrót do hotelu "Orzeł";
 • godz. 14.00: obiad w hotelu "Orzeł";
 • godz. 14.30 - 15.30: podsumowanie konferencji, dyskusja;
 • godz. 15.30: zakończenie konferencji.

Delegacja naukowa z Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu
im. Lesi Ukrainki w Łucku

 • prof., dr hab. Petro Husak, Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej
 • doc. dr Ludmyla Husak, Katedra Języka Angielskiego
 • doc. dr Igor Ostapjowski, Katedra Pedagogiki Społecznej 
 • doc. dr Lidija Griziuk, Katedra Pedagogiki Społecznej 
 • doc. dr Lesia Martirosian, Katedra Pedagogiki Społecznej
 • doc. dr Walerij Petrowicz, Katedra Pedagogiki Społecznej
 • doc. dr Wiktorija Petruk, Katedry Pedagogiki Społecznej
 • dr  Anna Lakiszewa, Katedra Pedagogiki Społecznej

Komitet  naukowy

 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • prof. dr hab. Petro Husak
 • dr hab. Jerzy Potoczny
 • dr hab. Marek Blaszke
 • dr Janusz Skwarek
 • dr Bogdan Szyszka
 • dr Czesław Galek
 • dr Beata Maria Nowak
 • dr Bernard Panasiuk

Referaty naukowe

 • dr Jarosław Bubiło:
  "Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja"
 • prof. dr hab. Krzysztof  Marczewski:
  "Nauczanie bioetyki w jednoczącej się Europie"
 • prof. dr hab. Petro Husak:
  "Porównanie systemów edukacyjnych kształcenia przyszłych pracowników sfery socjalno - pedagogicznej na Ukrainie i w Polsce"
 • dr Walerij Petrowicz:
  "Partnerstwo wyższych uczelni i pozarządowych organizacji w procesie kształcenia i podwyższania kwalifikacji specjalistycznych pracowników służb socjalnych"
 • dr hab. Jerzy Potoczny:
  "Nauczyciel edukacji dorosłych - w przeszłości i współcześnie" 
 • dr hab. Marek Blaszke:
  "Znaczenie filozofii dla pedagogiki w perspektywie wieku oświecenia"
 • dr Lidija Griziuk, dr Lesia Martirosian:
  "Tworzenie systemu kształcenia pedagoga społecznego na Ukrainie"
 • dr Jewgenija Durmanenko:
  "Kultura osobowościowa przyszłych pedagogów społecznych"
 • dr Bogdan Szyszka:
  "Pedagogiczne kształcenie nauczycieli"
 • dr Czesław Galek: 
  "Kształcenie studentów w zakresie wykorzystania mediów w edukacji"
 • dr Anna Lakiszewa:
  "Kształtowanie kompetencji pedagoga społecznego w zakresie gerontologii"
 • dr Igor Ostapjowski:
  "Interaktywne technologie kształcenia pedagogów społecznych"
 • mgr Magdalena Wierzańska:
  "Proces kształcenia pedagoga społecznego wobec wyzwań XXI wieku"
 • mgr Barbara Gajos:
  "Pracownik dydaktyczny jako współtwórca lepszego jutra"
 • dr Ludmyla Husak, dr Natalia Jatsyshyn:
  "The new forms of teachning english by means of computer technologies in higher educational establishments"
 • mgr Ronald Craig:
  "Democracy and Freedom Modeled in Education"
 • dr Wiktorija Petruk:
  "Kształtowanie kultury retorycznej wśród studentów"
 • dr Lesia Wolnowa:
  "Tworzenie kultury psychologicznej jednostki, jako wyznacznik współczesnego przygotowania specjalistów sfery pracy socjalnej"
 • dr hab. Piotr Mazur:
  "Naukowy charakter pedagogiki"
 • dr Janusz Skwarek:
  "Zastosowanie diagnostyki pedagogicznej w resocjalizacji"
 • Sylwia Radlińska:
  "Wolontariat jako forma działalności społecznej"
 • Ewelina Anigacz, Anita Winiarczyk:
  "Resocjalizacja w instytucjach wychowawczych i w środowisku otwartym"

Komitet  organizacyjny

Sekretarz Naukowy

Organizacja i logistyka

 • mgr Małgorzata Bzówka
 • mgr Katarzyna Kimak