Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

VI KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRY FIZJOTERAPII WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I AMINISTRACJI W ZAMOŚCIU

NOWE METODY KLINIMETRYCZNE W FIZJOTERAPII

Zamość, 19 listopada 2010 r.

Patronat: Komisja Rehabilitacji Medycznej Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Miejsce obrad: Budynek uczelni przy ul. Sienkiewicza 22

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć z konferencji opublikowana została w newsie dostępnym pod tym linkiem »

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Andrzej Kwolek - przewodniczący
 • prof. dr hab. Yevhen Dzis
 • prof. dr hab. Jan Haftek
 • prof. dr hab. Andrzej Kleinrok
 • prof. dr hab. Andrzej Lesiak
 • prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
 • doc. dr  Krzysztof  Mataczyński
 • prof. dr hab. Józef Opara
 • prof. dr hab. Stanisław Rudnicki
 • prof. dr hab. Wiesław Siwek

Komitet Organizacyjny

 • dr med. Rafał Sapuła - przewodniczący
 • mgr Monika Mroczek - sekretarz
 • dr Mariusz Drużbicki
 • doc. dr Krzysztof Mataczyński
 • mgr Andrzej Molas
 • mgr Piotr Samulak

Opłata rejestracyjna wynosi 150 zł i gwarantuje:

 • lunch
 • przerwy kawowe
 • materiały konferencyjne

Nocleg we własnym zakresie

PROGRAM KONFERENCJI

10:00
Otwarcie Konferencji przez Rektora WSZiA dr inż. Jana Andreasika

SESJA PLENARNA

PROWADZĄCY SESJI: prof. dr hab. Andrzej Kwolek, Rektor WSZiA dr inż. Jan Andreasik

10:15
Możliwości stosowania komórek macierzystych w terapii chorób Ośrodkowego Układu Nerwowego
prof. dr hab. Marcin Kamiński
Śląski Uniwersytet Medyczny

10:45
Klinimetria a etyka
prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

11:10-11:30
Przerwa kawowa

11:30
SESJE RÓWNOLEGŁE

Sala 02 Sala 105
PROWADZĄCY SESJĘ:
Prof. dr hab. Stanisław Rudnicki
Prof. dr hab. Wiesław Siwek
Dr med. Rafał Sapuła
PROWADZĄCY SESJĘ:
Prof. dr hab. Krzysztof Marczewski
Prof. dr hab. Yevhen Dzis
Doc dr Krzysztof Mataczyński
Wykorzystanie ultradźwiękowego systemu ZEBRIS do trójwymiarowej oceny postawy ciała u pacjentów z kręgozmykiem lędźwiowym  Grzegorz Magoń, Andrzej Maciejczak, Adrian Kużdżał, Łukasz Oleksy Kompleksowa ocena narządu żucia z wykorzystaniem optoelektronicznej analizy ruchu oraz elektromiografii powierzchniowej; Łukasz Oleksy, Anna Mika, Renata Kielnar, Anna Marchewka, Andrzej Kwolek
Nowe standardy oceny klinimetrycznej chorych ze stwardnieniem rozsianym  Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Józef Opara, Jan Czernicki, Waldemar Szwejkowski Laboratoryjne parametry czasowo-przestrzenne chodu grupy wiekowej 20-25 lat;   Konrad Bała, Katarzyna Bazarnik-Mucha, Magdalena Chuchla, Joanna Dudek, Julian Skrzypiec, Sławomir Snela, Daniel Szymczyk
Kliniczne metody oceny chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu; Mariusz Drużbicki, Agnieszka Klus, Grzegorz Przysada, , Analiza walidacyjna polskiej wersji Skali Jakości Życia po Udarze Mózgu;  Agnieszka Bejer
Analiza efektów rehabilitacji ocenianych za pomocą wybranych skal w grupie chorych po udarze mózgu leczonych w oddziale rehabilitacji; Grzegorz Przysada, Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek Ocena dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych u dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; Adrian Kużdżał, Grzegorz Magoń, Ewa Szeliga, Filip Georgiew
Wyniki rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych z powodu ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego;  Krzysztof Mataczyński, Mieczysław Kowerski, Paweł Kalinowski, Mateusz Pelc Znaczenie oceny poziomu lęku i jakości życia u chorych na astmę oskrzelową poddanych rehabilitacji oddechowej;  Monika Bal-Bocheńska, Adrian Kużdżał
Analiza Funkcjonalna ręki u dziecka z mózgowym porażeniem;  Rafał Sapuła, Piotr Dropek, Andrzej Lesiak, Marta Topolska Wpływ magnetostymulacji gałek ocznych na pole widzenia, funkcję ręki i chód chorych ze stwardnieniem rozsianym;  Waldemar Szwejkowski, Józef Opara, Zenon Pisudko
Jałowa martwica głowy kości udowej, obraz kliniczny, leczenie operacyjne i rehabilitacyjne, ocena na stanowisku SPBM1 – opis przypadku;  Wiesław Siwek , Rafał Sapuła, Krzysztof Mroczek Analiza walidacyjna polskiej adaptacji Kwestionariusza Funkcji Wzrokowych (Visual Function Questionnaire);  Waldemar Brola, Małgorzata Fudala, Józef Opara, Jan Czernicki, Waldemar Szwejkowski
Ocena efektów rehabilitacji pacjentów z przepukliną jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa leczonych zachowawczo i operacyjnie – analiza porównawcza;  Jolanta Zwolińska, Olga Wolińska, Andrzej  Kwolek, Julian Skrzypiec Wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej w ocenie funkcjonalnej stawu kolanowego;  Łukasz Oleksy, Grzegorz Opaliński, Daniel Szymczyk
Najnowsze możliwości wczesnego przewidywania stanu funkcjonalnego kończyny górnej po udarze mózgu na podstawie pomiaru prostych parametrów klinicznych;  Józef Opara, Monika Błaszczyszyn Wykorzystanie elektromiografii powierzchniowej w zaburzeniach nietrzymania moczu; Łukasz Oleksy, Adrian Kużdżał

13:30
Przerwa kawowa

14.15
SESJE RÓWNOLEGŁE

            Sala 02 Sala 105
PROWADZĄCY SESJĘ:
Prof. dr hab. Andrzej Kwolek
Doc dr Krzysztof Mataczyński
Dr Mariusz Drużbicki
PROWADZĄCY SESJĘ:
Prof. dr hab. Józef Opara
Prof. dr hab. Andrzej Lesiak
Prof. dr hab. Andrzej Kleinrok
Trójpłaszczyznowa analiza ruchu z wykorzystaniem s EMG w ocenie postępów rehabilitacji w młodzieńczym zapaleniu stawów;  Krzysztof Mataczyński, Andrzej Molas, Agnieszka Łuczak Proste metody antropometryczne w ocenie otyłości – obserwacje własne  Marta Topolska, Rafał Sapuła, Marek Maciejewski, Krzysztof Marczewski
Zestaw do oceny i nauki chodu chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu ; Mariusz Drużbicki, Józef Grzybowski, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada Możliwość oceny funkcjonalnej piłkarzy nożnych z wykorzystaniem testu FMS (Functional Movement Screen) – doniesienia wstępne; Łukasz Oleksy, Daniel Szymczyk, Grzegorz Opaliński, Krzysztof Wróbel
Wyniki rehabilitacji w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych;  Marek Durakiewicz, Krzysztof Mataczyński, Andrzej Molas Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej (sEMG) w rehabilitacji medycznej;   Adrian Kużdżał, Łukasz Oleksy, Grzegorz Magoń
Odrębność usprawniania w geriatrii;  Adam Andrzejewski, Krzysztof Mataczyński Wpływ techniki diagnostyczno-terapeutycznej „zgarbienie-przekorygowanie” na aktywność bioelektryczną mięśni przykręgosłupowych ocenianą za pomocą Samg;    Łukasz Oleksy, Adrian Kużdżał, Grzegorz Magoń
Ocena jakości życia w okresie wczesnym po udarze mózgu; Monika Błaszczyszyn, Józef Opara Metody oceny klinicznej stawów krzyżowo-biodrowych dla potrzeb rehabilitacji medycznej;   Adrian Kużdżał, Monika Bal-Bocheńska, Aleksander Zagórski
Zmiany wzorca chodu podczas 12-tygodniowego treningu marszowego na bieżni u  pacjentów z chromaniem przestankowym;   Anna Mika, Piotr Mika, Łukasz Oleksy, Anna Marchewka Możliwość zobiektywizowanej oceny ukształtowania stóp u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem indeksu FPI-6;  Adrian Kużdżał, Łukasz Oleksy, Aleksander Zagórski
Porównanie dwóch modeli treningu marszowego, na bieżni stosowanych w rehabilitacji pacjentów z chromaniem przestankowym – badania pilotażowe;  Mika Piotr, Petriczek Tomasz, Konik Anita, Nowobilski Roman, Marchewka Anna, Szczeklik Andrzej Algorytmy k-ns i k-średnich w prognozowaniu zespołu cieśni nadgarstka na podstawie pomiarów elektromiografii powierzchniowej;  Łukasz Oleksy, Anna Mika, Marek Pieniążek, Krzysztof Tokarz , Anna Marchewka
Niefarmakologiczne metody postępowania przeciwbólowego w procesie rehabilitacji; Adam Andrzejewski, Krzysztof Mataczyński Charakterystyka studentów podejmujących studia licencjackie na kierunku fizjoterapia w różnych typach polskich uczelni; Piotr Gieroba
SESJA STUDENCKA
Ruchomość kręgosłupa lędźwiowego w kolejnych dekadach życia;  Sebastian Chrzan Efekty rehabilitacji pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa leczonych w ramach prewencji rentowej ZUS; Wiesława Badyda-Mysłakowska
Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych z zespołem Sudecka;  Katarzyna Gaber, Krzysztof  Mataczyński, Dariusz Czochrowski Testy kliniczne w diagnozowaniu zespołów uciskowych korzeni nerwowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa;   Emilia Witek, Karolina Gwiazdowska

16:15
Zakończenie Konferencji i lunch