Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Pedagodzy kontra samotność

"Etiologia alienacji społecznej" pod tym hasłem w dniach 18 i 19 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu W konferencji oprócz znakomitych wykładowców polskich, uczestniczyli również naukowcy z Ukrainy i Japonii.

- Powstanie raport na temat jednostek i grup społecznych szczególnie wyalienowanych czy zagrożonych tym procesem oraz o stanie integracji naszego społeczeństwa. Tym samym raport odpowie na pytania jak uspołecznić jednostki i grupy, które już znajdują się na marginesie społecznym - mówi dr Beata Maria Nowak. Jednostka wyalienowana w społeczeństwie to nie tylko np. osoba skazana odsiadująca wyrok w więzieniu, w miejscu odosobnienia. To również często osoba niepełnosprawna, chora na AIDS, uczeń, prześladowany w klasie, jego prześladowca. Przykłady wyobcowania można byłoby jeszcze mnożyć - zwykle "inny" oznacza równocześnie "samotny".

Wystąpienia znakomitych wykładowców poruszały aspekty filozoficzno - religijne wyobcowania społecznego (wykład prof. ks. Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), podkreślały ogromną rolę znaczenia ekonomii, zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny (wykład prof. Stanisława Kawuli z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego) medyczne przyczyny samotności (wykład prof. Krzysztofa Marczewskiego, dziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu) czy w końcu aksjologiczne aspekty integracji społecznej (wykład prof. WSZiA Józefa Sowy, kierownika Katedry Pedagogiki). Pomysłem na przezwyciężenie samotności są zdaniem pedagogów edukacja, w tym, ogromną rolę odgrywa proces samokształcenia wg prof. Shunji Tanabe z Uniwersytetu w Kanazawe (Japonia), twórczość artystyczna, plastyczna, muzyczna itd. wg rektora dr Marka Konopczyńskiego w Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Oprócz kadry profesorskiej w konferencji uczestniczyli studenci ze Studenckiego Koła Młodych Pedagogów WSZiA w Zamościu. Na konferencję przyjechała również młodzież z Uniwersytetu Szczecińskiego, koło naukowe pod opieką dr Huberta Kupca.

Podczas konferencji mjr Ryszard Stępniak i kpt Józef Kłyż, przedstawiciele dyrekcji Zakładu Karnego w Zamościu złożyli podziękowania za realizację programu wolontariatu z więźniami zamojskiej placówki. Dyplomy i nagrody w postaci obrazów wykonanych przez osadzonych otrzymali oprócz władz uczelni, dr Beata Maria Nowak (inicjator pomysłu) oraz koordynatorzy projektu: asystentki Katarzyna Ziomek - Michalak i Magdalena Wierzańska. Nagrodzeni zostali również studenci bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu, członkowie Studenckiego Koła Młodych Pedagogów WSZiA.

Małgorzata Bzówka

Galeria

PROGRAM KONFERENCJI:

Dzień I: Czwartek 18.05.2006 r.

 • 8.15 - Powitanie uczestników i otwarcie konferencji - dr inż. Jan Andreasik - Rektor WSZiA w Zamościu, prof. dr hab. K. Marczewski - Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA w Zamościu
 • 8.30 - prof. WSZiA dr hab. J. Sowa(WSZiA, Zamość) Aksjologiczne aspekty integracji społecznej

Blok tematyczny: Obraz wykluczenia społecznego w aktualnych realiach społeczno - gospodarczych i ekonomicznych Polski

 • 9.00 - 9.15 - prof. zw. Stanisław Kawula (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) Oblicza marginalizacji i wykluczenia w aktualnej sytuacji społeczno - ekonomicznej Polski. W drodze ku normalizacji życia
 • 9.15 - 9.30 - prof. dr hab. K. Marczewski (WSZiA, Zamość) Choroba przewlekła jako problem społeczny oczami pacjenta i lekarza
 • 9.30 - 9.45 - prof. Shunji Tanabe (Kanazawa University; Japonia) Is education a panaceum to social alienation?
 • 9.45 - 10.00 - prof. dr hab. Ryszard Kucha (UMCS) Pedagogika Marii Montessori (1870 - 1952) drogą unikania wykluczenia społecznego
 • 10.00 - 10.15 - dr B. M. Nowak (WSZiA, Zamość) Bezradność społeczna wobec postępującej degradacji moralnej młodego pokolenia Polaków - aspekty aksjologiczne, etyczne i pedagogiczne
 • 10.15 - 10.30 - prof. WSZiA Stanisław Wieczorek (WSZiA Zamość) Subiektywny i obiektywny wymiar bezpieczeństwa człowieka.
 • 10.30 - 10.45 - dr Józef Rejman (WSZiA) i Karolina Miśkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) Znaczenie opinii o przeciwdziałaniu przestępczości w polityce społecznej
 • 10.45 - 11.00 - prof. dr hab. Petro Husak (WSZiA, Zamość) Profilaktyka zachorowań na AIDS u kobiet
 • 11.00 - 11.15 - dr Walerij Petrowicz (Uniwersytet Łucki; Ukraina) Popularyzacja zdrowego sposobu życia w grupie
 • 11.15 - 12.00 - przerwa na kawę

Blok tematyczny: Reintegracja społeczna osadzonych

 • 12.00 - 12.15 - ppłk Irena Dybalska (Centralny Zarząd Służby Więziennej) Pomoc w przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, realizowana w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności przez Służbę Więzienną
 • 12.15 - 12.30 - prof. WSPR dr M. Konopczyński (WSPR Pedagogium; Warszawa) Resocjalizacja poprzez twórczość. Kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich
 • 12.30 - 12.45 - dr hab. Aniela Korzon (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Mysłowice) Aspiracje życiowe: edukacyjne, życiowe, społeczne i rodzinne osadzonych w zakładach karnych
 • 12.45 - 13.00 - dr Iwona Niewiadomska (KUL) Psychospołeczne uwarunkowania alienacji społecznej byłych więźniów
 • 13.00 - 13.15 - dr Małgorzata Sitarczyk (UMCS) Aspiracje życiowe nieletnich sprawców przestępstw jako czynnik reintegracji społecznej
 • 13.15 - 13.30 - dr Hubert Kupiec (Uniwersytet Szczeciński) Przejawy niedostosowania społecznego i innowacyjność ich przezwyciężania w szkole

Sesja studencka

 • 13.30 - 13.40 - Karolina Miśkiewicz (Uniwersytet Rzeszowski) Młodzież w cyberprzestrzeni
 • 13.40 - 13.50 - Agnieszka Biskupska, Paulina Chmiel (WSZiA, Zamość) Subkultury w zakładzie karnym
 • 13.50 - 14.00 - Wojciech Buczkowski, Ewelina Głowacz (WSZiA, Zamość) Rola i znaczenie tatuażu w zakładzie karnym
 • 14.00 - 14.10 - Monika Pałczyńska, Ewelina Głowacz, Semczuk Magdalena (WSZiA, Zamość) System wartości osadzonych w Zakładzie Karnym w Zamościu
 • 14.10 - 14.30 - dyskusja i podsumowanie I dnia obrad
 • 14.30 - 15.30 - obiad
 • 15.30 - 18.30 - wyjazd do Krasnobrodu (zwiedzanie muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, klasztoru, kaplicy św. Rocha) i Guciowa (zwiedzanie skansenu)
 • 18.30 - 19.00 - powrót do Zamościa
 • 20.30 - uroczysta kolacja w hotelu Renesans

Dzień II: Piątek 19.05.2006 r.

 • 9.00 - Powitanie uczestników konferencji oraz rozpoczęcie II dnia obrad

Blok tematyczny: Obraz wykluczenia społecznego w aktualnych realiach społeczno - gospodarczych i ekonomicznych Polski

 • 9.15 - 9.30 - prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Guz (KUL) Filozoficzne racje alienacji osoby ludzkiej w aspekcie społecznym
 • 9.30 - 9.45 - dr Małgorzata Duda (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) Bezrobocie źródłem naznaczenia społecznego rodziny
 • 9.45 - 10.00 - dr Edyta Nieduziak (Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza w Sandomierzu) Warsztaty terapii zajęciowej - początek czy koniec drogi do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • 10.00 - 10.15 - mgr Katarzyna Kutek - Sładek (Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) Bezrobocie osób niepełnosprawnych determinantem wykluczenia społecznego
 • 10.15 - 10.30 - mgr Piotr Długosz (UJ, WSSG Tyczyn) Trauma wielkiej zmiany - etiologia traumy na Podkarpaciu
 • 10.30 - 10.45 - mgr Katarzyna Ziomek - Michalak (WSZiA, Zamość) Wyobcowanie nauczyciela w klasie szkolnej

Blok tematyczny: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży w różnych środowiskach społeczno - wychowawczych

 • 10.45 - 11.00 - prof. WSZiA dr Jerzy Potoczny (WSZiA, Zamość) Nałogi i uzależnienia wśród młodzieży szkoły średniej w świadomości rodziców
 • 11.00 - 11.15 - dr Mieczysław Dudek (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęcznej) Losy byłych wychowanków domu dziecka
 • 11.15 - 11.30 - mgr Maria Łukawska (Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, UMCS) Niedostosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym
 • 11.30 - 11.45 - mgr Anna Sak - Styczyńska (WSZiA, Zamość) Szkoła w systemie wychowania a zagrożenia w socjalizacji uczniów
 • 11.45 - 12.00 - mgr Beata Zięba - Kołodziej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu) Przejawy niedostosowania społecznego u wychowanków internatów i burs szkolnych
 • 12.00 - 12.15 - mgr Bożena Krupa (Gimnazjum nr 5 w Zamościu, ZSP nr 5 Zamość) Polska młodzież a transformacja społeczno - kulturowa
 • 12.15 - 12.30 - przerwa na kawę

Blok tematyczny: Reintegracja społeczna osadzonych

 • 12.30 - 12.45 - dr Janusz Skwarek i mgr Dariusz Zagdański (WSZiA, Zamość) Zastosowanie metody analizy przypadku w pracy kuratora sądowego
 • 12.45 - 13.00 - dr Rajmund Morawski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu) Sieć wsparcia społecznego a strategie adaptacyjne osób osadzonych w sytuacji anomii
 • 13.00 - 13.15 - mgr Anna Karłyk (Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu) Praca wychowawczo - terapeutyczna z nieletnimi agresorami w zakładach poprawczych
 • 13.15 - 13.30 - mgr inż. Magdalena Łukasik (Time Sp. z o.o. Radio "E - ska") Internet - źródłem reintegracji. Praktyczne doświadczenia europejskie

Blok tematyczny: Społeczeństwo wirtualne - szanse i zagrożenia

 • 13.30 - 13.45 - ks.dr Czesław Galek (WSZiA, Zamość) Zagrożenia wychowawcze związane z dominacją ikonosfery w mediach
 • 13.45 - 14.00 - mgr Jacek Zieliński (WSZiA, Zamość) Pomiędzy alienacją a fantastyką. Kilka uwag o obcości we współczesnym filmie
 • 14. 00 - 15.00 - dyskusja, podsumowanie i pożegnanie uczestników konferencji
 • 15.00 - obiad
 • 16.00 - zwiedzanie miasta

Komitet organizacyjny:

Sekretarz Naukowy - dr Beata Maria Nowak bnowak@wszia.edu.pl

Sekretarze Organizacyjni: mgr Magdalena Wierzańska mwierzanska@wszia.edu.pl mgr Katarzyna Ziomek - Michalak kziomek@wszia.edu.pl