Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Badanie czynników regionalnej koniunktury gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej
22-23 X 2009 r.

Problematyka konferencji

 • koniunktura gospodarcza na świecie i w Europie
  a koniunktura regionalna,
 • metody i narzędzia badania regionalnej
  koniunktury gospodarczej,
 • determinanty regionalnej koniunktury
  gospodarczej,
 • koniunktura gospodarcza wybranych regionów
  Polski i Unii Europejskiej,
 • przydatność wyników badań koniunktury
  gospodarczej w prognozowaniu rozwoju i zarządzaniu
  regionem.


Galeria zdjęć z konferencji 

WSZiA Logo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

 

Logo PTS

Polskie Towarzystwo Statystyczne Oddział w Lublinie

 

Logo EuropeDirect

Centrum Informacji Europejskiej EuropeDirect w Zamościu


Rada Naukowa

 • Elżbieta Adamowicz
  (SGH w Warszawie)
 • Jan Andreasik
  (WSZiA w Zamościu)
 • Maria Drozdowicz-Bieć 
  (SGH w Warszawie)
 • Józef Dziechciarz
  (UE we Wrocławiu)
 • Józef Garczarczyk
  (UE w Poznaniu)
 • Kazimierz Kruszka
  (Polskie Towarzystwo Statystyczne)
 • Semen Matkowski
  (Uniwersytet Lwowski)
 • Andrzej Miszczuk
  (UW, WSPiA w Lublinie)
 • Ryszard Orłowski
  (WSZiA w Zamościu)
 • Jan Sulmicki
  (WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu)
 • Jacek Szlachta
  (SGH w Warszawie, WSZiA w Zamościu)
 • Janusz Witkowski
  (Główny Urząd Statystyczny)
 • Bohdan Wyżnikiewicz
  (IBnGR w Gdańsku)

Program konferencji

 22 października (czwartek)

 • godz. 13.00-14.30
  Rejestracja uczestników i obiad (Hotel Orbis Zamojski, ul. Kołłątaja 2/4/6)
 • godz. 14.45  
  Otwarcie Konferencji (Aula E02, WSZiA, ul. Sienkiewicza 22)

Sesja 1.

godz. 15.00-18.30  (Aula E02, WSZiA, ul. Sienkiewicza 22)

 • Prof. Maria Drozdowicz-Bieć (SGH)
  Wzrost w cieniu światowej recesji
 • Prof. Elżbieta Adamowicz, dr Sławomir Dudek, mgr Dawid Pachucki (SGH)
  Kryzys finansowy i jego skutki w sferze realnej w USA i wybranych krajach europejskich
 • Dr Mieczysław Kowerski (WSZiA w Zamościu)
  Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim na tle badań Komisji Europejskiej
 • Dr Cecylia Sadowska-Snarska (WSE w Białymstoku)
  Koniunktura gospodarcza w regionie podlaskim w świetle badań

godz. 16.30 Przerwa na kawę

 • Dr Krzysztof Grabczuk, mgr Bogdan Kawałko (Urząd Marszałkowski woj. lubelskiego)
  Kształtowanie procesów rozwojowych regionu lubelskiego – kontekst interwencji ZPORR 2004-2006
 • Dr Henryk Ponikowski (KUL)
  Małe obszary rozwoju regionalnego (MORR)
 • Mgr Magdalena Gostkowska-Drzewicka (Sopocka Szkoła Wyższa)
  Wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój mieszkaniowego rynku deweloperskiego
  w Trójmieście na tle Polski w latach 1995-2007
 • Prof. Janusz Zaleski, dr Zbigniew Mogiła, mgr Marek Zembaty (WARR)
  Metody prognozowania deflatorów wartości dodanej brutto w regionalnym modelu HERMIN dla województwa dolnośląskiego – analiza porównawcza

godz. 20.30 Kolacja

23 października (piątek)

 • śniadanie

Sesja 2.   

godz. 9.00–12.30 (Sala Consulatus, Ratusz, ul. Rynek Wielki 13)

 • Prof. Józef Garczarczyk, dr Marek Mocek (UE w Poznaniu)
  Przydatność badań testem koniunktury w prognozowaniu rynku bankowego w regionie
 • Dr Grzegorz Kowalewski (UE we Wrocławiu)
  Przydatność sumy odpowiedzi pozytywnych i negatywnych jako uzupełnienie salda odpowiedzi w jakościowych badaniach koniunktury
 • Dr Mieczysław Kowerski (WSZiA w Zamościu)
  Niepewność respondenta  w badaniach nastrojów gospodarczych
 • Mgr Jarosław Bielak (WSZiA w Zamościu)
  Krótkookresowe prognozy rynku pracy województwa lubelskiego z wykorzystaniem modeli ARIMAX

godz. 10.30 Przerwa na kawę

 • Prof. Kazimierz Górka (UE w Krakowie)
  Postępowanie upadłościowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • Dr Jan Andreasik (WSZiA w Zamościu)
  Charakterystyki wyników przedsiębiorstw w semantycznej bazie wiedzy
 • Dr Mariola Zalewska (UW)
  Struktury klastrowe jako czynniki kształtujące regionalną koniunkturę gospodarczą.
  Próba oceny na przykładzie obszarów wiejskich subregionu radomskiego.
 • Mgr Dawid Długosz (WSZiA w Zamościu)
  Wykorzystanie sieci Internet do poszukiwania pracy. Wyniki badania województwa lubelskiego.

godz. 12.30  Zakończenie Konferencji

godz. 13.00 Obiad

Pliki do pobrania:

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty prosimy przesyłać na adres:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

z dopiskiem "Konferencja-Koniunktura".

Odpłatność obejmująca nocleg oraz wyżywienie wynosi 400 zł od osoby.

Wpłaty należy dokonać na konto WSZiA w Zamościu:
Kredyt Bank S. A. 59 1500 1807 1218 0000 9658 0000
z dopiskiem "Konferencja-Koniunktura" w tytule przelewu.

Referaty i streszczenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: jbielak@wszia.edu.pl

Referaty nadesłane na konferencję zostaną opublikowane w kwartalniku:
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy jako publikacja pokonferencyjna.

Komitet Organizacyjny

 • Mieczysław Kowerski
 • Włodzimierz Gerycz
 • Władysław Molas
 • Jarosław Bielak
 • Dawid Długosz

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
Korespondencję prosimy kierować z dopiskiem
"Konferencja-Koniunktura"
tel. (84) 677 67 26, fax (84) 677 67 10
e-mail: jbielak@wszia.edu.pl