Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

O uczelni

Tradycje akademickie Zamościa sięgają XVI wieku, pozostają one w ścisłym związku z ofiarnością i patriotyzmem rodu Zamoyskich, renesansowym charakterem stylu życia i architekturą "Padwy Północy", a nade wszystko ze sławną Akademią Zamojską.

Pierwszy rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu (lata 1997-98) prof. dr hab. Stefan Pastuszka (portret w sali Senatu Uczelni).

Prawie 200 lat (1595-1784) działalności edukacyjnej Akademii wpłynęło na rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny jej najbliższego otoczenia, regionu lubelskiego i sąsiednich terenów Rzeczypospolitej. Likwidacja Akademii przez zaborcze władze austriackie w 1784 r, przerwała na długie lata działalnośą zamojskiego środowiska akademickiego, a na jego odbudowę trzeba było czekać aż 213 lat.

Po dwóch wiekach od zlikwidowania przez Austriaków Akademii Zamojskiej w mieście pojawili się znów studenci. Utworzona w 1997 r. pierwsza niepaństwowa wyższa uczelnia w Zamościu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, nawiązująca w swej symbolice i działalności do sławetnej poprzedniczki, jest ważnym elementem kontynuacji tradycji akademickich miasta.

Inicjator założenia Uczelni prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to placówka w pełni autonomiczna o charakterze non-profit, działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Idea ustanowienia w Zamościu szkoły wyższej o profilu ekonomiczno-informatycznym i administracyjnym zrodziła się w środowisku rzeszowskim. Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu założyły: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. Utworzenie w Zamościu nowej uczelni nastąpiło w odpowiedzi na wymagania lokalnego rynku. W szczególności - w związku z zainteresowaniem zamojskiej młodzieży studiami o charakterze ekonomicznym, informatycznym i administracyjnym.

Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Uczelni.

 

Collegium Maius mieści się w XVII-wiecznym budynku dawnego
seminarium duchownego przy ul. Akademickiej, położonym obok gmachu
stawnej Akademii Zamojskiej. To sąsiedztwo ma wagę symbolu.

 

Akademia Zamojska otrzymała w 1618 r. z rąk ordynata Tomasza Zamojskiego, protektora uczelni, dwa berła - symbol jej rangi i majestatu. Wwzorowane na berle Akademii Zamojskiej berło Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji podkreśla powagę urzędu rektora, jest nośnikiem symbolicznych tradycji akademickich Zamościa, do której nawiązuje szkoła. Nz. biskup Jan śrutwa dokonuje poświęcenia berła Uczelni.

Zamojska Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji spełnia ważną rolę edukacyjną dla regionu zamojskiego, kształcąc dobrze przygotowane kadry dla jego potrzeb.

Spełnia też ważną funkcję kulturotwórczą rozwijając działalność wydawniczą, odczytową, popularno-naukową, oświatową i sportową. Ważnym łącznikiem ze społecznością regionu jest też Społeczna Rada Senatu oraz Centrum Badawczo-Szkoleniowe naszej Uczelni, ściśle współpracujące z władzami lokalnymi, grupami biznesu i przedsiębiorczości.

W swej bieżącej działalności Uczelnia spotyka się z życzliwością i poparciem władz zamojskich.