Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest integralną częścią studiów wyższych. Stanowi istotny element przygotowania zawodowego studenta do przyszłej pracy a jej zaliczenie jest obowiązkowe.

Praktyka służy przede wszystkim do budowania własnego warsztatu pracy poprzez weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobywanej w trakcie studiów, podczas bezpośredniej pracy w grupie koleżeńskiej lub zespole. Daje możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych i kształtowania umiejętności praktycznych w oparciu o podbudowę teoretyczną. Praktyka pozwala także na ewaluację własnej drogi rozwoju zawodowego - przechodzenia od wiedzy do działania.

Ponieważ od roku akademickiego 2012/2013 obowiązują nas Krajowe Ramy Kwalifikacji  - studenci starszych roczników realizują praktyki według poprzednich programów a studenci, którzy rozpoczęli tok kształcenia w roku 2012/2013, według KRK.

Praktyki dla osób,
które rozpoczęły studia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej

Kierunek studiów Wymiar praktyki Okres realizacji
Administracja stacjonarna 3 tygodnie Po 4 semestrze (lipiec-wrzesień)
Administracja niestacjonarna 3 tygodnie W trakcie II roku studiów
Pedagogika niestacjonarna 8 tygodni (min. 3 różne stanowiska pracy W trakcie II roku studiów
Budownictwo stacjonarne 8 tygodni 4 tyg. po 4 semestrze (lipiec-wrzesień)
4 tyg. po 6 semestrze (lipiec-wrzesień)
Budownictwo niestacjonarne 8 tygodni 4 tyg. w trakcie II roku studiów
4 tyg. w trakcie III roku studiów
Finanse i rachunkowość 6 tygodni w trakcie wakacji po semestrze 4 oraz w trakcie III roku studiów
Pielęgniarstwo pomostowe Wymiar praktyk zależny od stażu zawodowego jest ustalany indywidualnie dla każdego studenta
Fizjoterapia  studia I stopnia * 920 godzin
Fizjoterapia studia II stopnia * 600 godzin

* Studenci kierunku fizjoterapia na studiach stacjonarnych i niesta­cjonarnych oraz na uzupełniających studiach magisterskich odbywają praktykę zawodową zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zamie­szczonym w programie praktyk dla poszczególnych lat studiów (na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym WSZiA)

Obowiązujące programy praktyk są dostępne na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym WSZiA

Programy Praktyk realizowanych według zasad Krajowych Ram Kwalifikacji będą zamieszczane na portalu edukacyjno-informacyjnym sukcesywnie, w miarę dochodzenia poszczególnych kierunków studiów do wyznaczonego terminu praktyk.

Studenci, którzy pracują zawodowo a  zakres merytoryczny pracy jest zgodny z programem studiów (praktyk) mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej. Dotyczy to studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/2013 lub później. Warunki zwolnienia reguluje „Uchwała nr 18/L/2012 Senatu WSZiA - warunki zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej” (zaloguj się do Portalu Informacyjno-Edukacyjnego po szczegóły).

Wszelkie informacje dotyczące praktyk można uzyskać w:

Dziale Praktyk:

ul. Akademicka 4, pok. 4
22-400 Zamość
tel. 84-677-6718
e-mail  praktyki@wszia.edu.pl

Dokładne terminy/godziny obsługi studentów dostępne są na Portalu Informacyjno-Edukacyjnym i Wirtualnej Uczelni.

Zobacz również: Regulamin Praktyk Studenckich