Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Publikacje pracowników Wydziału Zarządzania i Administracji afiliowane przez uczelnię (od 2013)

 • Mieczysław Kowerski, Małgorzata Wolańczyk, Mariusz Poninkiewicz, A Proposition for Methodology to Assess the Influence of European Union Funds on Living Conditions among Citizens of a Commune, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 105-116, Data publikacji: 2015-09
 • Zbigniew Omiotek, Andrzej Burda, Waldemar Wójcik, Application of Selected Classification Methods for Detection of Hashimoto’s Thyroiditis on the Basis of Ultrasound Images, Książka: Computational Intelligence, Medicine and Biology Rozdział: 2, Strony: 23-37, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, Interfaces in a Game-theoretic Setting for Controlling the Plasmodium Motions, Książka: Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing (BIOSTEC 2015) Strony: 338-343, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, PhysarumSoft - a software tool for programming Physarum machines and simulating Physarum games, Książka: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems Strony: 607-614, Data publikacji: 2015
 • Jarosław Bielak, Inflation, CPI, and Real Price Changes in Poland (specifically in Lubelskie Voivodship) in the Years 2002–2014, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 13, Zeszyt: 3, Strony: 117-133, Data publikacji: 2015
 • Bogdan Kawałko, Program Polska–Białoruś–Ukraina w polityce rozwoju regionów przygranicznych, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 7-27, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, Petri Net Models of Simple Rule-Based Systems for Programming Physarum Machines, Książka: Proceedings of the 24th International Workshop on Concurrency, Specification and Programming, Volume II Strony: 155-160, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, Andrzej Szelc, The Swarm Computing Approach to Business Intelligence, Czasopismo: Studia Humana Tom: 4, Zeszyt: 3, Strony: 41-50, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, Rough Set Models of Physarum Machines, Czasopismo: INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL SYSTEMS Tom: 44, Zeszyt: 3, Strony: 314-325, Data publikacji: 2015
 • Krzysztof Pancerz, Elena Zaitseva, Computational Intelligence, Medicine and Biology, Wydawca: Springer International Publishing, Seria wydawnicza: Studies in Computational Intelligence, Data publikacji: 2015
 • Andrew Schumann, Krzysztof Pancerz, Roughness in Timed Transition Systems Modeling Propagation of Plasmodium, Książka: Rough Sets and Knowledge Technology - 10th International Conference, RSKT 2015, Tianjin, China, November 20-23, 2015, Proceedings Strony: 482-491, Data publikacji: 2015
 • Jarosław Bielak, Andrzej Burda, Mieczysław Kowerski, Krzysztof Pancerz, Modelling and Forecasting Cash Withdrawals in the Bank, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 13, Zeszyt: 4, Strony: 165-177, Data publikacji: 2015
 • Ilona Petryk, Identification of Business Processes in Integrated Structures, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 13, Zeszyt: 2, Strony: 89-99, Data publikacji: 2015
 • Volodymyr Herych, Polish-Ukrainian Cooperation Concerning Cultural Heritage Protection on the Example of the City of Zhovkva (Ukraine), Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 4, Strony: 81-90, Data publikacji: 2014
 • Olga Mich, Andrzej Burda, Krzysztof Pancerz, Jerzy Gomuła, The knowledge base for computer-aided diagnosis of mental disorders based on psychometric tests, Książka: Digital Technologies (DT), 2014 10th International Conference on Strony: 255-261, Data publikacji: 2014
 • Krzysztof Pancerz, Olga Mich, Numerical Data Clustering Algorithms, in Mining Real Estate Listings, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 43-50, Data publikacji: 2014
 • Mieczysław Kowerski, Barbara Horbaczewska, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, Czasopismo: Ekonomista Zeszyt: 1, Strony: 139-144, Data publikacji: 2014
 • Krzysztof Pancerz, Arkadiusz Lewicki, Extracting Decision Rules from Linguistic Data Describing Economic Phenomena: the Approach Based on Decision Systems over Ontological Graphs and PSO, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 133-140, Data publikacji: 2014
 • Edward Przychodaj, Justyna Marta Przychodaj, Transformacja a system wartości młodego pokolenia na przykładzie młodzieży polskiej i hiszpańskiej. Metodologia w działaniu, Czasopismo: Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 47-58, Data publikacji: 2014
 • Justyna Marta Przychodaj, Edward Przychodaj, Polacy w Kazachstanie. Dlaczego Polska nas nie chce?, Czasopismo: Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika Tom: 16, Zeszyt: 1, Strony: 107-118, Data publikacji: 2014
 • Andrzej Burda, Krzysztof Pancerz, Clustering and Visualization of Bankruptcy Patterns Using the Self-Organizing Maps, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 3(37), Strony: 133-138, Data publikacji: 2014
 • Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Mariusz Poninkiewicz, Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych, Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia Tom: XLVIII, Zeszyt: 3, Strony: 167-178, Data publikacji: 2014
 • Jan Andreasik, Ontology of Information about an Enterprise Found in Press Articles, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 23-31, Data publikacji: 2014
 • Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mieczysław Kowerski, Mariusz Poninkiewicz, Assessment of Economic Cohesion of the Lubelskie Voivdeship, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 139-156, Data publikacji: 2014
 • Mieczysław Kowerski, Magdalena Kowal, Marital Separation in Poland. Regional Approach, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 123-132, Data publikacji: 2014
 • Tomasz Szul, Spatial Diversity in the Share of Local Sources of Biomass in Meeting Heating Needs in the Rural Areas of Lubelskie Voivodship, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 3, Strony: 77-83, Data publikacji: 2014
 • Jan Andreasik, Knowledge-Based System for Assessment of Economic Situation of Enterprise, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 141-151, Data publikacji: 2014
 • Mieczysław Kowerski, Możliwości inwestycyjne a skłonność do płacenia dywidend, Czasopismo: Bank i Kredyt Tom: 44, Zeszyt: 6, Strony: 623-646, Data publikacji: 2013-12
 • Jan Andreasik, Ontology of Offers According to Ingarden’s Theory of Individual Objects, Książka: Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence Strony: 429-432, Data publikacji: 2013-02
 • Kamil Chmielarski, Krzysztof Mataczyński, Mateusz Pelc, Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Czasopismo: Zamojskie Studia i Materiały Seria: Fizjoterapia Tom: 15, Zeszyt: 2, Strony: 103-112, Data publikacji: 2013
 • Andrzej Burda, Paweł Cudek, Zdzisław Hippe, ProfileSEEKER - Early Warning System for Predicting Economic Situation of Small and Medium Enterprises, Czasopismo: 2013 The 6th International Conference on Human System Interaction (HSI) Strony: 398-400, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia Tom: 47/3 (XLVII), Strony: 337-346, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Dywidenda a wynik finansowy w ostatnim roku obrotowym, Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Zeszyt: nr 291 Rachunkowość a controlling, Strony: 278-288, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, NEETs in polish sounds like nothing, Czasopismo: Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 75-80, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Cateringowa teoria dywidend, Czasopismo: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Zeszyt: nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, Strony: 128-141, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, The Influence of Business Cycle on the Forecast of Household Financial Situation, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: nr 4, Strony: 91-99, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Bezrobocie wśród młodzieży Unii Europejskiej, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: nr 3, Strony: 47-67, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Koniunktura gospodarcza a ocena sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, Czasopismo: Handel Wewnętrzny Zeszyt: nr specjalny (marzec-kwiecień), Strony: 200-216, Data publikacji: 2013
 • Justyna Marta Przychodaj, Edward Przychodaj, Gap year w budowaniu tożsamości osobistej, Czasopismo: Zamojskie Studia i Materiały. Seria: Pedagogika Tom: 15, Zeszyt: 1, Strony: 59-73, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Jedenaście lat badań nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim, Czasopismo: PRACE I MATERIAŁY INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH Zeszyt: nr 91 Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 2, Strony: 27-61, Data publikacji: 2013
 • Zbigniew Omiotek, Andrzej Burda, Waldemar Wójcik, The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s disease, Czasopismo: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Tom: 40, Zeszyt: 16, Strony: 6684-6689, Data publikacji: 2013
 • Paweł Sadowski, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Studium prawno-ustrojowe, Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Data publikacji: 2013
 • Ryszard Orłowski, Recenzja książki Mariana Kozaczki Gospodarka Polski w latach 1989–2009, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 107-108, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mariusz Poninkiewicz, Andrzej Salej, Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w III kwartale 2012 r., Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 89-105, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, Omówienie książki Tadeusza Palmowskiego Kaliningrad — szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej. Monografia społeczno-gospodarcza, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 109-114, Data publikacji: 2013
 • Mieczysław Kowerski, The Economic Sentiment Index as a Tool of Estimation of the Growth Rate of GDP in Regions. An Example of the Lubelskie Voivodship, Czasopismo: BAROMETR REGIONALNY Tom: 11, Zeszyt: 1, Strony: 57-63, Data publikacji: 2013
 • Bonawentura Pawlicki, Na styku Zachodu i Wschodu, czyli o wielowiekowym dziedzictwie Kultury architektonicznej Łotwy, Czasopismo: Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation Tom: 35, Data publikacji: 2013