Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie

Misją Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez:

  • kształcenie kadr gospodarczych, szkolenie menedżerskie i tworzenie infrastruktury szkoleniowej oraz informacyjnej
  • integrację środowiska przedsiębiorczości lokalnej oraz środowiska profesjonalistów - praktyków i naukowców - na rzecz realizacji projektów i programów rozwoju regionalnego
  • działania na rzecz rozwoju sektora MŚP, poprzez realizację profesjonalnych usług konsultingowych
  • przygotowanie i realizacja projektów związanych z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową

Słuszność obranej drogi potwierdza fakt dwukrotnego otrzymania I nagrody za działalność na rzecz środowiska i regionu w Konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono w roku 2000 i 2004. Po raz pierwszy uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 11 listopada 2000 roku w obecności premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast ponowne wręczenie dyplomu Pro Publico Bono odbyło się podczas uroczystej konferencji "Przedsiębiorczość społeczna - społeczeństwo obywatelskie dla rozwoju nowej ekonomii" zorganizowanej w dniu 20 maja 2005 roku w Muzeum Zamku w Łańcucie. Nagrodę pierwszą w kategorii inicjatyw na rzecz środowiska i regionu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym wręczył Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości Przewodniczący Kapituły Konkursu Pro Publico Bono - Rzecznik Praw Obywatelskich prof. dr hab. Andrzej Zoll.

Adres internetowy strony Stowarzyszenia: http://www.spp.org.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ) została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (SPP), które od ponad 14 lat wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Dwukrotnie (w 2000 i 2004 roku) SPP otrzymało I nagrodę za działalność na rzecz środowiska i regionu, w konkursie PRO PUBLICO BONO, organizowanym pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP.

WSIiZ jest współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, uczelni od ponad 6 lat aktywnie i z sukcesem działającej na rynku edukacyjnym województwa lubelskiego.

Od marca 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, która w środowisku krakowskim cieszy się dużym prestiżem. Obok WSIiZ i SIW Znak, wśród tych instytucji znalazły się także: krakowski Instytut Tertio Millennio oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP).

Adres internetowy Uczelni: http://www.wsiz.rzeszow.pl