Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Władze uczelni

Rektor dr n. med. Rafał Sapuła

Wojewódzki konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej w naszym województwie. Jest lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej, specjalistą medycyny paliatywnej, specjalistą balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowanym lekarzem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Jest także absolwentem Dwuletnich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Szpitalem/Administracji Zdrowiem Publicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dr Sapuła to Prezes Zarządu i lekarz Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademii Medycznej w Lublinie.

Pełni także funkcję Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Sprawował funkcję stałego doradcy Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP. Pełnił także funkcje Eksperta: Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie rehabilitacji medycznej, Ministerstwa Zdrowia w zakresie map potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej oraz rehabilitacji.

Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Był Przewodniczącym Składu Orzekającego w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej.

Autor ponad 90 publikacji naukowych. Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Zamojskie Studia i Materiały - seria Fizjoterapia, członkiem Zespołu Redakcyjnego Postępy Rehabilitacji. Jest promotorem pomocniczym 5 doktorantów oraz promotorem kilkuset prac magisterskich i licencjackich. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. W 2014 r. zorganizował największe w historii Zamościa spotkanie naukowe XVI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, w którym uczestniczyło ponad 700 osób, w tym 80 wybitnych naukowców w dziedzinie rehabilitacji z całego świata.

Rektor WSZiA w Zamościu dr n. med. Rafał Sapuła