Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Władze uczelni

Rektor dr Stanisław Wieczorek

Rektor dr Stanisław Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę doktorską w zakresie psychologii i pedagogiki pracy bronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej W Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychologii pracy, ergonomii, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem drogowym oraz zarządzania jakością procesu dydaktycznego. Współorganizator sieci szkół Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (Liceum Ogólnokształcące SPP, Policealne Studium Zawodowe SPP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu).

W latach 1993- 1996 prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektor Policealnego Studium Zawodowego SPP w Rzeszowie i w jego czterech filiach: Dębicy, Jarosławiu, Zamościu i Leżajsku. W okresie od 1996- 2000 roku wicekanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2009- 2013 koordynator projektu WND-POKL „ Z gospodarki do edukacji”- studia podyplomowe- realizowanego w województwie lubelskim i podkarpackim. Był kierownikiem programowym i koordynatorem 35 edycji studiów podyplomowych z BHP pod nazwą „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” realizowanych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Gorlicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Obecnie pełni funkcję prezesa Centrum Badań i Ekspertyz POMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz przewodniczącego Rady Fundacji” Na rzecz nauki i edukacji- talenty”.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pełni funkcję głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Centrum Edukacji BHP i Ergonomii prowadzi zajęcia z obszaru wszystkich procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na temat statystycznych i behawioralnych teorii bezpieczeństwa. Jest autorem wielu prac naukowych oraz materiałów dydaktycznych (97 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 17 pozycji zwartych, tj. monografii , skryptów i podręczników). Dla wydawnictw książkowych zrealizował wiele projektów graficznych okładek publikacji naukowych. Wyróżniony w 1999 roku medalem WSZiA w Zamościu SCHOLAE AMICIS. W roku 2004 nominowany przez miesięcznik ATEST do „Złotych Szelek” w dziedzinie najlepszy wykładowca ergonomii w Polsce. W 2009 roku został laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. W 2014 roku laureatem plebiscytu p.n.: „Super Wykładowca 2014”, organizowanego przez gazetę Super Nowości. Od 1 października 2015 pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.


Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Rafał Sapuła

Wojewódzki konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
od 2007 r. pełni funkcję Kierownika Zamojskiej Kliniki Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz stały doradca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, mgr fizjoterapii, certyfikowany lekarz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Pełni funkcję biegłego sądowego w zakresie schorzeń i dysfunkcji narządu ruchu oraz rehabilitacji medycznej. Autor ponad
90 publikacji naukowych.