Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
Lerni
Kursy Lerni
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Informacji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Władze uczelni

Rektor dr Stanisław Wieczorek

Rektor dr Stanisław Wieczorek

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Pracę doktorską w zakresie psychologii i pedagogiki pracy bronił w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Kijowskim oraz w Akademii Obrony Narodowej W Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychologii pracy, ergonomii, zarządzania bezpieczeństwem pracy, zarządzania bezpieczeństwem drogowym oraz zarządzania jakością procesu dydaktycznego. Współorganizator sieci szkół Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie (Liceum Ogólnokształcące SPP, Policealne Studium Zawodowe SPP, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu).

W latach 1993- 1996 prodziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz dyrektor Policealnego Studium Zawodowego SPP w Rzeszowie i w jego czterech filiach: Dębicy, Jarosławiu, Zamościu i Leżajsku. W okresie od 1996- 2000 roku wicekanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2009- 2013 koordynator projektu WND-POKL „ Z gospodarki do edukacji”- studia podyplomowe- realizowanego w województwie lubelskim i podkarpackim. Był kierownikiem programowym i koordynatorem 35 edycji studiów podyplomowych z BHP pod nazwą „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” realizowanych w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Gorlicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Obecnie pełni funkcję prezesa Centrum Badań i Ekspertyz POMOST Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz przewodniczącego Rady Fundacji” Na rzecz nauki i edukacji- talenty”.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pełni funkcję głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Centrum Edukacji BHP i Ergonomii prowadzi zajęcia z obszaru wszystkich procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz na temat statystycznych i behawioralnych teorii bezpieczeństwa. Jest autorem wielu prac naukowych oraz materiałów dydaktycznych (97 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 17 pozycji zwartych, tj. monografii , skryptów i podręczników). Dla wydawnictw książkowych zrealizował wiele projektów graficznych okładek publikacji naukowych. Wyróżniony w 1999 roku medalem WSZiA w Zamościu SCHOLAE AMICIS. W roku 2004 nominowany przez miesięcznik ATEST do „Złotych Szelek” w dziedzinie najlepszy wykładowca ergonomii w Polsce. W 2009 roku został laureatem nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. W 2014 roku laureatem plebiscytu p.n.: „Super Wykładowca 2014”, organizowanego przez gazetę Super Nowości. Od 1 października 2015 pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.


Kanclerz mgr Elżbieta Antończak

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
kierunek – ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, specjalizacja – międzynarodowe stosunki gospodarcze.


Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji, Fizjoterapii i Pedagogiki dr inż. Andrzej Burda

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji dr inż. Andrzej Burda

Absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1982), specjalność: automatyka i metrologia. Studia podyplomowe w zakresie informatyki i zarządzania ukończył na Politechnice Lubelskiej (1998).

Rozprawę doktorską – Badania nad metodologią prognozowania stanu małych i średnich przedsiębiorstw (promotor: prof. zw. dr hab. inż. Zdzisław S. Hippe) – obronił w 2013 roku na Wydziale  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka i robotyka.

Autor referatów na konferencjach naukowych,  publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, monografiach, pracach zbiorowych z zakresu metod sztucznej inteligencji obliczeniowej.