Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Współpraca krajowa

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu przy współpracy z pozostałymi Partnerami zrealizowała projekt "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych" w ramach programu Unii Europejskiej EQUAL. 

Nadrzędnym celem projektu było wspieranie krajowej polityki zatrudnienia oraz wdrażanie innowacyjnych działań i instrumentów rynku pracy, zwłaszcza w najsłabiej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionach Polski. Myślą przewodnią projektu była pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) oraz ich menedżerom, zatrudnionym pracownikom i właścicielom w: rozwoju działalności, w tym zwłaszcza w przezwyciężaniu zagrożeń gospodarczych, ograniczaniu trudności związanych z otoczeniem (problemy prawne, ekonomiczne, techniczne). 

Misję realizowana była w szczególności przez:

 • funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach gospodarczych, 
 • zapewnienie pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw sektora MSP wsparcia doradczego i szkoleniowego, nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów biznesowych w kraju i za granicą.

W ramach projektu realizowano następujące działania:

 • opracowanie internetowego narzędzia (portal www.e-barometr.pl), które dostarczało informacji dla wszystkich firm zaangażowanych w projekcie o zagrożeniach mikro, mezo i makroekonomicznych. Każde z przedsiębiorstw po zalogowaniu i wprowadzeniu odpowiednich danych finansowych do systemu uzyskiwało (przy wykorzystaniu przygotowanych metod badawczych) informację o swoim stanie na tle pozostałych firm w regionie oraz informacje o najważniejszych zjawiskach i zagrożeniach w branży,
 • przeprowadzenie analizy wstępnej stanu przedsiębiorstw oraz zaproponowanie pakietu wsparcia doradczego w głównych obszarach potrzeb przedsiębiorstw,
 • dokonanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz wypracowanie propozycji pakietu działań szkoleniowych prowadzonych metodami tradycyjnymi oraz Distance Learning (w obszarach zdefiniowanych przez przedsiębiorców),
 • uruchomienie Biur Wsparcia Pracowników, które świadczyły pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, uzupełniania i zmiany kwalifikacji.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako Administrator wspólnie z pozostałymi partnerami realizującymi projekt zaoferowała przedsiębiorstwom w zamian za nawiązanie współpracy:

 • dostęp do internetowego narzędzia samooceny przedsiębiorstwa na tle branży w regionie (system benchmarku przedsiębiorstw sektora MSP),
 • możliwość skorzystania z usług doradczych w zakresie prawnym, zarządzania strategicznego, wykorzystania narzędzi informatycznych itp.,
 • uczestnictwo w kursach szkoleniowych (prowadzonych metodami tradycyjnymi i Distance Learning), odpowiadających zidentyfikowanym wcześniej potrzebom pracodawców jak i pracowników,
 • dostęp do Biur Wsparcia Pracowników i możliwość skorzystania z usług doradztwa zawodowego, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji,
 • udział w zagranicznych misjach gospodarczych,
 • dostęp do informacji o zagrożeniach w branży na poziomie mikro, mezo, makroekonomicznym.

Lista MSP EQUAL współpracujących z województwa lubelskiego:

 1. Chłodnia-Mors Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 83, 22-400 Zamość
 2. PPH Granbud, ul. Chyża 71, 22-400 Zamość
 3. PUI Lege Artis S.J., ul. Lwowska 40 c, 22-400 Zamość
 4. Attyla S.J., ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość
 5. InfoNet S. J., ul. Peowiaków 90B, 22-400 Zamość
 6. Betar Zakład Budowlany, ul. Braterstwa Broni 87, 22-400 Zamość
 7. Budzam Sp. z o.o., ul. Kresowa 4, 22-400 Zamość
 8. Firma Chemiczna ANTOS, Sitaniec Błonie 125a, 22-400 Zamość
 9. Infotech Serwis Sp. z o.o., ul Lwowska 61, 22-400 Zamość
 10. Pol Fashion Sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość,
 11. PW Budmat SJ, ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość
 12. NZOZ SALUS, ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość
 13. PPH Insbud Sp. z o.o., Żdanów 39, 22-400 Zamość
 14. PPH Gracja, ul. Szczebrzeska 2, 22-400 Zamość
 15. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
  Zamość, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
 16. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
 17. NZOZ Przychodnia Zdrowia S.C., ul. Kościuszki 18, 23-400 Biłgoraj
 18. Zakłady Dziewiarskie MEWA S.A., ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj
 19. Zakład Usługowo-Produkcyjny KONFEKCJA, ul. Akacjowa 9, Biłgoraj
 20. ZARTMET SJ, ul. Szczebrzeska 63, 22-400 Zamość
 21. P.H. Progress-Chem, ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
 22. Rumat PW S.J., Sitaniec Błonie 125, 22 - 400 Zamość
 23. Piekarnia Grela, ul. Nowy Rynek 22, 22-400 Zamość
 24. Zakład Przetwórstwa Mięsnego SJ. H. Wrębiak i M. Witkowski, 
  ul. Zamojska 46, 22-600 Tomaszów Lubelski
 25. PEC Zamość, ul. Peowiaków 5, 22-400 Zamość

Lista MSP EQUAL współpracujących z województwa podkarpackiego:

 1. CIARKO Sp. z o.o., ul. Okulickiego 10, 38-500 Sanok
 2. DEGUM Sieć Serwisowa, ul. Leśna 40, 39-200 Dębica
 3. DŹWIG Sp. z o.o., al. Gen. Okulickiego 20, 35-206 Rzeszów
 4. ELMET Rzeszów S.A., ul. Chmaja 4, 35-959 Rzeszów
 5. ENVIRO Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, ul. Techniczna 2, 36-040 Boguchwała
 6. FERRBUD Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów
 7. GREINPLAST Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512b
 8. INSTAL-REM Sp. z o.o., ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów
 9. MAREK WŁOCH I S-KA Sp. z o.o., ul. Tkaczowa 121, 36-040 Boguchwała
 10. PRZEDSIĘBIORSTWO MYSZKA, ul. Bardowskiego 3, 35-005 Rzeszów
 11. P.H.P. PEHAMET, Rudna Wielka 3, 36-054 Mrowla
 12. PEPLAST s.c., Rudna Wielka 16, 36-054 Mrowla
 13. PRODREM Spółdzielnia Techniczno- Handlowa, 
  ul. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów
 14. SPÓŁDZIELNIA PRACY "METALSPRZET", ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-959 Rzeszów
 15. WODROL S.A., ul. Handlowa 3, 35-959 Rzeszów
 16. YANKO Sp. z o.o., ul. Torowa 9, 35-205 Rzeszów
 17. Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA”, ul. Pułaskiego 1a, Rzeszów
 18. PCPW Eko-Karpaty, Tarnawiec 163