Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Zamojskie Studia i Materiały

Zamojskie Studia i Materiały

Wybierz rok wydania:

 

Zamojskie Studia i Materiały 3 (30) 2009

Rok wydania XI; Seria: Pedagogika

Zamojskie studia i Materiały 3 (30) 2009

Prezentowany XI tom Zamojskich Studiów i Materiałów stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących aktualnych problemów pedagogicznych, mających związek z wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży w krajach współczesnej Europy. Problemy te mogą stanowić wyzwania dla pedagogicznych inicjatyw w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również praktycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Między innymi zwrócono uwagę na stereotypy płciowe jako czynniki mające wpływ na sytuację szkolną uczniów, opisano rolę mediów w procesie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, czy też podkreślono konieczność zajęcia się problemami osób niepełnosprawnych, a w szczególności ich integrację z osobami pełnosprawnymi. Poruszono także zagadnienia dotyczące zadań pedagogiki w świetle kryzysu wychowania oraz wskazywano na zagrożenia procesu wychowawczego wynikające z patologii społecznych.

Zespół redakcyjny składa podziękowania autorom referatów, które składają się na tę pedagogiczną publikację. dr Janusz Skwarek

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2 (29) 2009

Rok wydania XI; Seria: Prawo i Administracja

Zamojskie studia i Materiały 2 (29) 2009

Ryszard Orłowski Dr Zbigniew Mitura, profesor WSZiA Artykuły Bonawentura Maciej Pawlicki Ochrona interesu publicznego w inwestycjach budownictwa i rozwoju przestrzennego w Polsce. Piotr Witkowski Zadania i struktura organizacyjna administracji celnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Edward Przychodaj Administracja samorządowa w procesie zmian. Włodzimierz Gorycz Strategie rozwoju w polityce regionalnej Ukrainy. Studium przypadku. Andrzej Pakuła, Piotr ChadałaUliniowienie" podatku od dochodów osobistych. Jarosław Bubiło Prawo do prywatności a sfera intymności w świetle dorobku polskiej doktryny i judykatury. Joanna Winiarz Pacta sunt servanda. Odzyskiwanie wierzytelności w działalności gospodarczej.Tomasz LewandowskiTermin do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Małgorzata Tulej Wykładnia w kontekście orzecznictwa interpretacyjnego trybunału konstytucyjnego. Joanna Skrzyńska Jak Unia Europejska "walczy" z terroryzmem? Kazimierz Szatkowski Znaczenie szacowania kosztów technicznego przygotowania produkcji. Stanisław Ślusarczyk, Julita Ślusarczyk, Radosław Ślusarczyk CRM - zarządzanie relacjami z klientami.Nowa jakość czy kontynuacja marketingu bezpośredniego?Marta Dolecka Eugeniusz Kwiatkowski (w 35 rocznicę śmierci). Marta Dolecka Maciej Rataj w 125 rocznicę urodzin i jego związki z Zamojszczyzna. Marek Blaszke Polska w oczach anglika - pobyt na dworze Stanisława Kostki ZamoyskiegoGeorge'a Burnetta, w latach 1804-1805. Recenzje: Andrzej Pakuła James M. Buchanan, Richard A. MusgraveFinanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa.Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 208 s.Małgorzata TulejRoman Hauser, Janusz TrzcińskiPrawotwórcze znaczenie orzeczeń trybunału konstytucyjnego w orzecznictwie naczelnego sądu administracyjnegoWydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, 126 s.

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1 (28) 2009

Rok wydania XI; Seria: Fizjoterapia

Zamojskie studia i Materiały 1 (28) 2009

Spis artykułów: Franciszek Kokot Aktywność uzdrowiskowego ośrodka dializacyjnego w Wysowej Krzysztof Marczewski, Dorota Boniek-Poprawa, Marek Maciejewski Leczenie uzdrowiskowe chorych z niewydolnością nerek Ad 2009 Czesław Galek Postawy ludności wiejskiej wobec osób niepełnosprawnych Ilona Stolarz Nadwaga i otyłość dzieci w klasach IV-VI w środowisku miejskim i wiejskim Pop Teresa, Kotowicz Magdalena, Rusek Wojciech, Szramowicz Bogusław, Szczygielski Michał, Maciejczak Andrzej Profilaktyka i rehabilitacja zmian w układzie mięśniowym dna miednicy u kobiet w czwartej dekadzie życia Zofia Mąka Możliwości rehabilitacyjne w urazach splotu ramiennego Pop Teresa, Dobko Małgorzata, Maciejczak Andrzej, Tęcza Teresa Przebieg porodu i stan noworodka kobiet po przebytym kursie szkoły rodzenia Piotr Gawda, Zbigniew Nowosad, Dariusz Szadura
Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów terapeutycznych masażu ręcznego Krzysztof Mataczyński, Piotr Samulak, Emilia Witek Trój płaszczyznowy wzorzec chodu fizjologicznego - w praktyce klinicznej Janusz Skwarek Standardy jakości pracy ośrodka rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych Jerzy Grossman, Mieczysław Kowerski Wielorównaniowe modele uporządkowanej zmiennej objaśnianej w eksploracji wyników rehabilitacji schorzeń narządów ruchu Ryszard Grenda Czy lekarzy i ich dzieci leczy się inaczej? Marek Bolanowski, Marcin Kałużny, Aleksandra Jawiarczyk Akromegalia - uliczne rozpoznanie w endokrynologii Marek Blaszke La Mettrie - traktat o zawrocie głowy

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 2 (27) 2008

Rok wydania X; Seria: Fizjoterapia

Zamojskie studia i Materiały 2 (27) 2008

Spis artykułów: Wiesław Siwek, Rafał Sapuła, Krzysztof Mroczek, Małgorzata Kijek, Anna Gospodaryk: Ocena momentów siły mięśni działających na staw biodrowy w grupie wiekowej 20-25 lat Tomasz Derewiecki, Paweł Trzebiński, Andrzej Lesiak, Rafał Sapuła Ocena funkcji siłowej ręki w chwycie cylindrycznym Krzysztof Mataczyński, Piotr Samulak Trój płaszczyznowa ocena wzorca chodu w zaburzeniach kinematyki stawów skokowych Irena Kominko Postępowanie fizjoterapeutyczne w spondylozie lędźwiowej Piotr Szpunar, Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Grzegorz Przysada Zastosowanie nowych urządzeń z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego w rehabilitacji chorych po urazie kręgosłupa w odcinku szyjnym Arkadiusz Cieśliński, Tomasz Tittinger Przydatność badania klinicznego i radiologicznego w diagnostyce dolegliwości bólowych odcinka kręgosłupa L-S Mariusz Drużbicki, Andrzej Kwolek, Andrzej Maciejczak Nowoczesne systemy aparaturowe w rehabilitacji chorych z udarem mózgu - stały postęp Dawid Zugaj, Dariusz Czochrowski, Krzysztof Mataczyński Znaczenie rehabilitacji w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka Arkadiusz Cieśliński, Jolanta Dudek Zastosowanie prądu Träberta w eczeniu zespołów przeciążeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa Alicja Paluch, Teresa Pop, Jacek Kultys, Andrzej Maciejczak Ocena skuteczności rehabilitacji dzieci leczonych z powodu obwodowego porażenia nerwu twarzowego Rafał Sapuła, Wiesław Siwek, Marta Duda, Monika Kościk, Anna Gospodaryk Ocena skuteczności rehabilitacji u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa L-S przy wykorzystaniu platformy stabilometrycznej Piotr Paul Jakość życia rodzin z dzieckiem z wczesnym uszkodzeniem mózgu prowadzonych systemem nauczania kierowanego, a poza systemem Bogdan Serafin Czynniki wpływające na powrót czynności w uszkodzeniach nerwów obwodowych Mariusz Drużbicki, Monika Mroczek Częstość występowania zespołów bólowych kręgosłupa u izjoterapeutów i studentów fizjoterapii Marta Topolska, Rafał Burak, Marta Duda Ocena skuteczności rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych

ISSN 1507-9090

Zamojskie Studia i Materiały 1 (26) 2008

Rok wydania X; Seria: Pedagogika

Zamojskie studia i Materiały 1 (26) 2008

Ten X tom Zamojskich Studiów i Materiałów stanowi dorobek Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej: "Kształcenie pedagogów na studiach wyższych w Polsce i na Ukrainie w świetle wymogów procesu Bolońskiego", zorganizowanej w październiku 2008 roku przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Opisane zostały tu między innymi zagadnienia związane ze standardami edukacyjnymi oraz rozwiązaniami programowymi i organizacyjnymi reprezentowanymi przez dwie uczelnie: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Narodowy Uniwersytet Wołyński im. Lesi Ukrainki w Łucku. Specjalnością Katedry Pedagogiki uczelni zamojskiej jest profilaktyka społeczna i resocjalizacja, natomiast uczelnia w Łucku kształci studentów o specjalności pedagogika społeczna. Uczestnicy konferencji wskazywali na wiele istotnych problemów związanych z kształceniem przyszłych pedagogów, nawiązywali do zagadnień przygotowania zawodowego nauczycieli oraz pracowników socjalnych w dzisiejszej dobie, jak również w ujęciu historycznym. Opisywali związek pedagogiki z psychologią i filozofią oraz wskazywali na jej naukowy charakter, zwracali uwagę na aktualne problemy pedagogiczne mające związek z wychowaniem i kształceniem młodzieży w krajach współczesnej Europy. Istotnym aspektem obrad była wzajemna wymiana doświadczeń naukowych.

ISSN 1507-9090