Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

ul. Sienkiewicza 22, 22-400 Zamość
email: poczta@wszia.edu.pl    spis telefonów »
Informacja: Wykorzystanie ciasteczek na stronach w domenie wszia.edu.pl więcej »
ENG UA
Wirtualna Uczelnia WSZiA
Wirtualna Uczelnia
Portal
Portal Informa- cyjno - Edukacyjny
Poczta
Poczta
WSZiA
OPAC
Katalog
OPAC
Biuletyn Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu
Biuletyn Infor-
macji Publicznej
WSZiA na Facebook
WSZiA
Facebook
Informator rekrutacyjny Studia podyplomowe Centrum Szkoleń i Karier Biblioteka Erasmus+ Kontakt

Założyciel uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu to placówka w pełni autonomiczna o charakterze non-profit, działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Idea ustanowienia w Zamościu szkoły wyższej o profilu ekonomiczno-informatycznym i administracyjnym zrodziła się w środowisku rzeszowskim.

Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu założyły: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie. 

Uczelnia zamojska została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128.

Utworzenie w Zamościu nowej uczelni nastąpiło w odpowiedzi na wymagania lokalnego rynku. W szczególności - w związku z zainteresowaniem zamojskiej młodzieży studiami o charakterze ekonomicznym, informatycznym i administracyjnym.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku decyzją nr DSW-3-03-6010-3/08 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu zostało przeniesione na rzecz "SPP-Innowacje" Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.